Onsdag i 24. alm. uge I

18/09/2019 Hele dagen

†Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Onsdag i 24. alm. uge (IV Ps)
Helgener:


Læsning 1 Tim 3,14-16

Jeg skriver dette til dig, selv om jeg håber snart at komme. Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus — det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold. Og uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed: Han blev
åbenbaret i kødet,
retfærdiggjort i Ånden,
set af englene,
prædiket blandt folkene,
troet i verden,
taget op i herligheden.

Vekselsang Sl 111,1-2.3-4.5-6

R. Herrens gerninger er store.

Jeg takker Herren af hele mit hjerte
i de retskafnes kreds og forsamling.
Herrens gerninger er store,
velegnede til deres formål.

Hans værk er herligt og prægtigt,
og hans retfærdighed består til evig tid.
Han har skabt sig et ry ved sine undere,
Herren er nådig og barmhjertig.

Han giver føde til dem, der frygter ham;
han husker på sin pagt for evigt.
Han forkyndte sine vældige gerninger for sit folk,
da han gav dem folkenes ejendom.

Akklamation til Evangeliet Joh 6,64b. 69b

Halleluja!
Dine ord, Herre, er liv og sandhed;
du har det evige livs ord.

Evangelium Luk 7,31-35

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Hvad skal jeg da sammenligne mennesker i denne slægt med? Hvad ligner de? De ligner børn, der sidder på torvet og råber til hinanden: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I græd ikke. For Johannes Døber er kommet, han hverken spiser brød eller drikker vin, og I siger: Han er besat. Og Menneskesønnen er kommet, han både spiser og drikker, og I siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved alle sine børn.