Fredag i 24. alm. uge I

17/09/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Fredag i 24. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Robert Bellarmin, biskop og kirkerer († 1621)
———— (Hildegard af Bingen, abbedisse († 1179), kan fejres)


Læsning 1 Tim 6,2c-12

Sådan skal du lære og formane.

Hvis nogen fører vranglære og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære, der fører til gudsfrygt, er han hovmodig og forstår ingenting. Han er bare syg efter diskussioner og ordkløverier, og det skaber misundelse, kiv, bagtalelse, mistænkeliggørelse, rivninger mellem mennesker, der har mistet deres dømmekraft og sat sandheden over styr; de mener, at gudsfrygt skal kunne lønne sig.

Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.

Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør.

Vekselsang Ps 49,6-7.8-10.17-18.19-20

R. Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.

Hvorfor skal jeg frygte i onde dage,
når bedrageres ondskab omringer mig?
De stoler på deres rigdom
og praler af deres store formue.

Ingen kan dog købe en broder fri
eller betale Gud løsepenge for ham.
— Løsesummen for deres liv er så høj,
at man må opgive det for altid. —
Ellers kunne han leve evigt
uden at se graven.

Frygt ikke, når en mand er rig,
når velstanden og rigdommen i hans hus vokser.
Han kan intet tage med sig, når han dør,
hans velstand følger ham ikke i graven.

Velsignes han, mens han lever
— man priser dig, fordi det går dig godt —
så går han dog til sine fædres slægt,
som aldrig mere får lyset at se.

Akklamation til Evangeliet Jr. Matt 11,25

Halleluja!
Priset være du, fader, himlens og jordens Herre,
fordi du har åbenbaret rigets hemmeligheder for umyndige.

Evangelium Luk 8,1-3

I den følgende tid gik Jesus fra by til by og fra landsby til landsby, og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige. Sammen med ham var de tolv og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme. Det var Maria med tilnavnet Magdalene, som syv dæmoner var faret ud af, og Johanna, der var gift med Kuza, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre. De sørgede for dem af deres egne midler.