Fredag i 23. alm. uge I

10/09/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Fredag i 23. alm. uge (III Ps)
Helgener:


Læsning 1 Tim 1,1-2. 12-14

Fra Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling fra Gud, vor frelser, og Kristus Jesus, vort håb.
Til Timotheus, mit ægte barn i troen.
Nåde og barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og fór frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus.

Vekselsang Ps 16,1-2a & 5.7-8.11

R. Herre, du min tilmålte del.

Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig.
Jeg siger til Herren: »Du er min herre.
Herre, du min tilmålte del og mit bæger,
du sikrer min lod.

Jeg vil prise Herren, som råder mig,
ja, om natten får jeg vejledning i mit indre.
Jeg har altid Herren for øje,
han er ved min højre side, og jeg vakler ikke.

Du lærer mig livets vej,
du mætter mig med glæde for dit ansigt,
du har altid herlige ting i din højre hånd.

Akklamation til Evangeliet Joh 17,17b. 17a

Halleluja!
Dit ord er sandhed. Hellig dem i sandheden.

Evangelium Luk 6,39-42

På den tid fortalte Jesus disciplene en lignelse: »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.