Onsdag i 22. alm. uge I

01/09/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Onsdag i 22. alm. uge (II Ps)
Helgener:
Bededag for Skaberværket


Læsning Kol 1,1-8

Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Timotheus.

Til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus.
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader!

Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, når vi beder for jer; for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vor kære medtjener, Epafras, som er en trofast Kristi tjener for jer, og han har også fortalt os om jeres kærlighed i Ånden.

Vekselsang Sl 52,10.11

R. Jeg stoler på din trofasthed, Herre,
for evigt og altid.

Jeg er som det grønne oliventræ i Guds hus,
jeg stoler på Guds trofasthed
for evigt og altid.

Jeg takker dig for evigt,
for du greb ind!
Blandt dine fromme
sætter jeg mit håb til dit navn,
for dit navn er godt.

Akklamation til Evangeliet Luk 4,18-19

Halleluja!
Herren har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger.

Evangelium Luk 4,38-44

På den tid brød Jesus op fra synagogen og kom ind i Simons hus. Simons svigermor lå syg med høj feber, og de bad ham hjælpe hende. Så gik han hen og bøjede sig over hende og truede ad feberen, og den forlod hende. Og hun stod straks op og sørgede for dem.

Ved solnedgang kom alle, der havde nogen med en eller anden sygdom, hen til ham med dem, og han lagde hænderne på hver enkelt af dem og helbredte dem. Der fór også dæmoner ud af mange, mens de råbte: »Du er Guds søn.« Men han truede dem til ikke at sige noget, for de vidste, at han var Kristus.

Da det var blevet dag, gik han bort og ud til et øde sted. Folk ledte efter ham, og de fandt frem til ham og forsøgte at holde på ham, så han ikke skulle forlade dem. Men han sagde til dem: »Jeg skal også forkynde evangeliet om Guds rige i de andre byer; det er derfor, jeg er blevet udsendt.« Og han prædikede i synagogerne i Judæa.