Onsdag i 17. alm. uge I

31/07/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Onsdag i 17. alm. uge (I Ps)
Helgener: Ignatius af Loyola, præst († 1556)


Læsning 2 Mos 34,29-35

Da Moses kom ned fra Sinajs bjerg, havde han Vidnesbyrdets to tavler i hånden, da han gik ned fra bjerget. Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham; men Aron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær. Men Moses kaldte på dem, og Aron og alle overhovederne i menigheden kom hen til ham igen, og Moses talte med dem. Derefter kom også alle israelitterne nærmere, og han gav dem besked om alt det, som Herren havde sagt ham på Sinajs bjerg. Og da Moses var færdig med at tale med dem, lagde han et slør over sit ansigt. Men hver gang Moses kom ind for Herrens ansigt for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han skulle ud igen. Så gik han ud og fortalte israelitterne, hvad han havde fået befaling om. Og hver gang israelitterne så Moses’ ansigt, så de, at det strålede fra hans ansigt; Moses tog da sløret for sit ansigt, indtil han igen skulle ind og tale med Herren.

Vekselsang Sl 99,5.6.7.9

R. Hellig er Herren, vor Gud.

I skal hylde Herren, vor Gud,
kaste jer ned for hans fodskammel.
Hellig er han!

Moses og Aron, hans præster,
og Samuel, som påkaldte hans navn,
de råbte til Herren,
og han svarede dem.

Han talte til dem i skysøjlen,
og de overholdt hans formaninger
og den lov, han gav dem.

I skal hylde Herren, vor Gud,
kaste jer ned for hans hellige bjerg,
for hellig er Herren, vor Gud!

Akklamation til Evangeliet Joh 15,15b

Halleluja!
Jeg kalder jer venner, siger Herren;
for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.

Evangelium Matt 13,44-46

På den tid sagde Jesus til folkemængden: »Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark.

Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.«