Lørdag i 16. alm. uge I

24/07/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Lørdag i 16. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Charbel Makhluf, præst († 1898)


Læsning 2 Mos 24,3-8

Moses gik hen og kundgjorde alle Herrens ord og alle retsreglerne for folket, og folket svarede med én røst og sagde: »Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre.« Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste tolv stenstøtter, en for hver af Israels tolv stammer. Derpå satte han israelitternes unge mænd til at bringe brændofre og at ofre tyre som måltidsofre til Herren. Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle, og den anden halvdel stænkede han på alteret. Derpå tog han pagtsbogen og læste den op for folket, og de sagde: »Vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler.« Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde: »Dette er pagtens blod, den pagt, Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord.«

Vekselsang Sl 50,1-2.5-6.14-15

R. Du skal bringe takoffer til Gud.

Herren, gudernes Gud, taler,
han kalder på jorden
fra øst til vest.

Fra Zion, skønhedens krone,
træder Gud frem i stråleglans,
Kald mine trofaste sammen hos mig,
dem der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer.
Og himlen forkynder hans retfærdighed,
for Gud selv er dommer.

Du skal bringe takoffer til Gud
og indfri dine løfter til den Højeste.
Råb til mig på nødens dag,
så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig.

Akklamation til Evangeliet Jak 1,21

Halleluja!
Tag med sagtmodighed imod det ord,
som er indplantet i jer,
og som kan frelse jeres sjæle.

Evangelium Matt 13,24-30

På den tid fortalte Jesus en anden lignelse: »Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte: Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra? Han svarede: Det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så: Vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem: Nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke hveden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side indtil høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene: Tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml hveden i min lade.«