Onsdag i 14. alm. uge II

06/07/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Onsdag i 14. alm. uge (II Ps)
Helgener: Maria Goretti, jomfru og martyr († 1902)


Læsning Hos 10.1-3.7-8.12

Israel var en frodig vinstok,
som bar sin frugt.
Jo mere frugt den bar,
des flere altre byggede de.
Jo bedre det gik deres land,
des smukkere stenstøtter lavede de.
Deres hjerte var glat,
nu skal de bøde for det;
han bryder deres altre ned
og ødelægger deres stenstøtter.
For de siger jo:
»Vi har ingen konge over os,
og Herren frygter vi ikke!
Hvad kan kongen gøre for os?«
Samarias konge fejes væk
som skum på vandet.
Israels synd, ondskabens offerhøje,
skal ødelægges,
tjørn og tidsel vokser op
over deres altre.
Da skal de sige til bjergene: »Skjul os!«
og til højene: »Fald ned over os!«
I skal så i retfærdighed,
I skal høste i troskab,
I skal bryde ny jord.
Tiden er inde til at søge Herren,
så han kommer
og lader retfærdighed regne ned over jer.

Vekselsang Sl 105,2-3.4-5.6-7

R. Søg altid Herrens ansigt.

Eller:

Halleluja!

Syng for ham, lovsyng ham,
syng om alle hans undere!
Fryd jer over hans hellige navn,
de, der søger Herren, skal glæde sig.

Søg Herren og hans styrke,
søg altid hans ansigt!
Husk de undere, han gjorde,
husk hans tegn og de bud, han gav,

I efterkommere af Abraham, hans tjener,
I sønner af Jakob, hans udvalgte!
Han er Herren, vor Gud,
hans bud gælder over hele jorden.

Akklamation til Evangeliet Mark 1,15

Halleluja!
Guds rige er kommet nær;
omvend jer og tro på evangeliet!

Evangelium Matt 10,1-7

Jesus kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Navnene på de tolv apostle er: Først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus’ søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus’ søn, og Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Disse tolv sendte Jesus ud og befalede dem: »Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer; men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær! «