Tirsdag i 13. alm. uge II

28/06/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 13. alm. uge (I Ps)
Helgener: Irenæus, biskop og martyr († 202) (m)


Læsning Amos, 3,1-8; 4,11-12

Hør det ord, som Herren taler mod jer, israelitter, mod hele den slægt, som jeg førte op fra Egypten:

Kun jer kendes jeg ved
blandt alle jordens folk,
derfor straffer jeg jer
for alle jeres synder.

Følges to mennesker ad,
uden at det er aftalt?
Brøler en løve i skoven,
hvis den ikke har bytte?
Knurrer en ungløve i sin hule,
uden at den har fanget noget?
Falder en fugl til jorden,
hvis den ikke er ramt?
Klapper en fælde i,
hvis der ikke er fangst?
Mon der stødes i horn i byen,
uden at folk bliver forfærdede?
Mon der sker en ulykke i byen,
uden at Herren har gjort det?

Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.

Løven brøler,
hvem frygter da ikke?
Gud Herren taler,
hvem profeterer da ikke?

Jeg ødelagde jer,
som Gud ødelagde Sodoma og Gomorra,
og I blev som et stykke brænde,
der er trukket ud fra et bål.
Men I vendte ikke om til mig,
siger Herren.

Derfor vil jeg gøre sådan mod dig, Israel,
og fordi jeg vil gøre sådan mod dig, Israel,
skal du berede dig til at møde din Gud.

Vekselsang Sl 5,5-6.7.8

R. Herre, led mig i din retfærdighed.

Du er ikke en Gud, der holder af uret,
du giver ikke den onde husly,
de overmodige
kan ikke træde frem for dine øjne,

du hader alle forbrydere,
du udrydder løgnere.
Herren afskyr mordere og bedragere.

Men ved din store trofasthed
kan jeg gå ind i dit hus;
jeg kaster mig ned i dit hellige tempel
i ærefrygt for dig.

Akklamation til Evangeliet Sl 130,5

Halleluja!
Jeg håber på Herren,
jeg venter på hans ord.

Evangelium Matt 8,23-27

Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!« Men han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidettroende?« Da rejste han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: »Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham?«