Tirsdag i 11. alm. uge I

15/06/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Tirsdag i 11. alm. uge (III Ps)
Helgener:


Læsning 2 Kor 8,1-9

Brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne i Makedonien: Under stor prøvelse og trængsel er deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. For de gav efter evne, ja, over evne, det kan jeg bevidne; på eget initiativ har de indtrængende bedt os om at måtte være med i gaven til de hellige. De gjorde ikke blot sådan, som vi havde håbet, nej, de gav sig selv ved Guds vilje, først til Herren og så til os, så vi har bedt Titus om at bringe indsamlingen hos jer til afslutning, sådan som han tidligere satte den i gang.

Men ligesom I er rige på alt, på tro og tale og kundskab og al beslutsomhed og på den kærlighed, vi har vakt hos jer, må I også vise jeres rigdom i denne indsamling. Jeg siger det ikke som en befaling, men fordi jeg ved hjælp af andres beslutsomhed vil prøve, om også jeres kærlighed er ægte ­ og I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom.

Vekselsang Sl 146,2.5-6.7.8-9a

R. Min sjæl, lovpris Herren!

eller

Halleluja!

Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever,
jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til.

Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud,
hvis håb står til Herren, hans Gud,
ham som har skabt himlen og jorden
og havet med alt, hvad de rummer,
ham som bevarer sin troskab til evig tid,
som skaffer de undertrykte ret
og giver de sultne føde.
Herren sætter de fangne i frihed,

Herren åbner de blindes øjne,
Herren rejser de nedbøjede,
Herren elsker de retfærdige.

Herren beskytter de fremmede,
han bringer faderløse og enker på fode,
men fører de ugudelige på vildspor.

Akklamation til Evangeliet Joh 13,34

Halleluja!
Så siger Herren:
Et nyt bud giver jeg jer:
I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer.

Evangelium Matt 5,43-48

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!«