Mandag i 8. alm. uge (IV Ps)

04/03/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Mandag i 8. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Casimir († 1483)


Læsning Sir 17,24 – 29

Dem, der omvender sig, har han givet mulighed for at vende tilbage,
han opmuntrer dem, der er lige ved at give op.
Vend om til Herren, og lad synden fare;
bed til ham, og lad dine fejltrin være få.
Vend tilbage til den Højeste, og afstå fra uretfærdighed,
[for han vil føre dig ud af mørket til det livgivende lys,]
og du skal hade alt afskyeligt.
Kan nogen i dødsriget lovprise den Højeste
som de, der lever og priser ham?
Fra den døde, der ikke mere er til, lyder ingen tak,
det er den levende og raske, der lovpriser Herren.

Vekselsang Sl 32,1 – 2.5.6.7

R. Glæd jer over Herren, fryd jer, I retfærdige.

Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet,
og hvis synder er blevet skjult;
lykkeligt det menneske,
som Herren ikke tilregner skyld,
og i hvis sind der ikke er svig.

Min synd bekendte jeg for dig,
og jeg skjulte ikke min skyld.
Jeg sagde: Jeg vil bekende
mine overtrædelser for Herren,
og du tilgav
min syndeskyld.

Derfor beder
alle fromme til dig,
når du er at finde.
Bruser de vældige vande frem,
skal de ikke nå dem.

Hos dig søger jeg skjul,
du beskytter mig mod trængsel;
du lader jubel over min redning lyde omkring mig.

Akklamation til Evangeliet 2 Kor 8,9

Halleluja!
Jesu Kristus blev for jeres skyld fattig, skønt han var rig,
for at I kunne blive rige ved hans fattigdom.

Evangelium Mark 10,17 – 27

På den tid, da Jesus gik ud på vejen, kom der én løbende og faldt på knæ for ham og spurgte: “Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” Jesus svarede ham: “Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud. Du kender budene: “Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!” Han sagde: “Mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.” Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: “Én ting mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig!” Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende.
Da så Jesus sig omkring og sagde til sine disciple: “Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige.” Disciplene var rystede over hans ord. Og Jesus sagde igen til dem: “Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige! Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.” Men de blev endnu mere forfærdede og sagde til hinanden: “Hvem kan så blive frelst?” Jesus så på dem og svarede: “For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud.”