Tirsdag i 7. alm. uge (III Ps)

26/02/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Tirsdag i 7. alm. uge (III Ps)
Helgener:


Læsning Sir 2,1-11

Min søn, hvis du når frem til at tjene Herren,
vær da forberedt på prøvelser.
Vend dit hjerte til ham og hold ud,
gør intet overilet, når noget rammer dig.
Hold dig til ham og forlad ham ikke,
så du får fremgang til sidst.
Tag imod alt, der rammer dig,
vær tålmodig under ydmygelser.
For med ild prøves guld,
i ydmygelsens smelteovn de, der har Guds velbehag.
[Under sygdom og fattigdom skal du sætte din lid til ham.]
Stol på ham, så vil han tage sig af dig.
Følg den rette vej, og sæt dit håb til ham.
I, som frygter Herren, vent på hans barmhjertighed,
vig ikke fra ham, for at I ikke skal falde.
I, som frygter Herren, stol på ham,
så skal jeres løn ikke udeblive.
I, som frygter Herren, sæt jeres håb til alt godt,
til barmhjertighed og evig glæde,
[for han gengælder jer med en evig gave og glæde.]
Betragt nøje fortidens slægter:
Hvem havde tillid til Herren og blev til skamme?
Hvem levede i frygt for ham og blev ladt i stikken?
Hvem påkaldte ham uden at blive hørt?
For Herren er nådig og barmhjertig,
han tilgiver synder og redder i trængselstider.

Vekselsang Sl 37,3-4.18-19.27-28.39-40

R. Overgiv din vej til Herren, så griber han ind.

Stol på Herren, og gør det gode,
så kan du bo trygt i landet.
Find din glæde i Herren,
så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker.

Herren kender de retsindiges levedage,
deres ejendom består til evig tid.
De gøres ikke til skamme, når ulykken kommer,
selv når der er hungersnød, bliver de mætte.

Hold dig fra det onde, og gør det gode,
så bliver du altid boende,
for Herren elsker ret,
og han svigter ikke sine trofaste.
De bliver altid beskyttet,
men de uretfærdiges børn udryddes.

Retfærdiges frelse kommer fra Herren,
han er deres værn, når nøden kommer.
Så hjælper Herren dem og udfrier dem,
han udfrier dem fra de uretfærdige og frelser dem,
for de søger tilflugt hos ham.

Akklamation til Evangeliet Gal 6,14

Halleluja! Jeg er stolt af ikke andet end af vor Herre Jesu Kristi kors;
ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.

Evangelium Mark 9,30-37

Jesus og hans disciple brød op og drog igennem Galilæa, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem: »Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter.« Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham.

Så kom de til Kapernaum. Og da han var kommet inden døre, spurgte han dem: »Hvad var det, I talte om på vejen?« Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de tolv til sig og sagde til dem: »Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener.« Så tog han et lille barn, stillede det midt iblandt dem og tog det i favn og sagde til dem: »Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig.«