Onsdag i 7. alm. uge (III Ps)

27/02/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Onsdag i 7. alm. uge (III Ps)
Helgener:


Læsning Sir 4,11-19

Visdommen opdrager sine sønner
og tager sig af dem, der søger hende.
Den, der elsker hende, elsker livet,
de, der står tidligt op for hendes skyld, fyldes med glæde.
Den, der holder fast ved hende, vinder ære;
hvor hun kommer, giver Herren velsignelse.
De, der tjener hende, gør tjeneste for den Hellige,
de, der elsker hende, elskes af Herren.
Den, der er lydig mod hende, skal dømme folkeslagene,
den, der agter på hende, skal bo trygt.
Har han tillid til hende, får han hende i eje,
og hun vil høre hans efterkommere til.
I begyndelsen går hun med ham ad krogede veje,
påfører ham skræk og rædsel
og plager ham med sin opdragelse;
indtil hun kan stole på ham,
prøver hun ham med sine krav.
Så vender hun tilbage til ham ad den lige vej og giver ham glæde;
hun åbenbarer sine hemmeligheder for ham.
Men forvilder han sig bort, forlader hun ham
og prisgiver ham til undergang.

Vekselsang Sl 119,165.168.171.172.174.175

R. Stor er lykken for dem, der elsker din lov.

Stor er lykken for dem, der elsker din lov,
intet får dem til at snuble.

Jeg overholder dine forordninger og formaninger,
for alle mine veje har du for øje.

Fra mine læber strømmer lovsang,
for du lærer mig dine love.

Min tunge skal lovsynge dit ord,
for alle dine befalinger er retfærdige.

Jeg længes efter din frelse, Herre,
og din lov er min opmuntring.

Gid jeg må leve og lovprise dig,
gid dine bud må være mig til hjælp!

Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

Halleluja! Jeg er vejen og sandheden og livet;
ingen kommer til Faderen uden ved mig – siger Herren.

Evangelium Mark 9,38-40

På den tid sagde Johannes til Jesus: »Mester, vi har set en uddrive dæmoner i dit navn, og vi prøvede at hindre ham i det, fordi han ikke var i følge med os.« Men Jesus svarede: »I må ikke hindre ham, for der er ingen, som gør en undergerning i mit navn, der straks efter kan tale ondt om mig. Den, der ikke er imod os, er for os. For den, der giver jer et bæger vand at drikke, fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn.