Fredag i 7. alm. uge (III Ps)

01/03/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Fredag i 7. alm. uge (III Ps)
Helgener:


Læsning Sir 6,5-17

Elskværdig tale øger vennernes tal,
venlige ord fremmer den gode stemning.
Stå på god fod med mange,
men rådfør dig kun med én blandt tusind.
Vil du vinde dig en ven, så sæt ham først på prøve,
og fat ikke tillid til ham for hurtigt.
For nogle er venner, så længe det tjener dem selv,
men på nødens dag er de ikke længere dine venner;
nogle er venner, men forvandler sig til fjender
og smæder dig gennem afsløring af jeres strid;
og nogle er venner omkring dit bord,
men på nødens dag er de ikke længere dine venner.
Så længe det går dig godt, er de som du
og taler åbent til dine husfolk;
men går det tilbage for dig, er de imod dig
og skjuler sig for dig.
Hold dig på afstand af dine fjender,
og tag dig i agt for dine venner.
En trofast ven er et stærkt værn;
finder man en, har man fundet en skat.
En trofast ven er uerstattelig,
hans gode egenskaber er uvurderlige.
En trofast ven er en livgivende drik,
han findes af den, der frygter Herren.
Den, der frygter Herren, knytter de rette venskaber;
for som han er, sådan er også hans næste.

Vekselsang Sl 119,12.16.18.27.34.35

R. Før mig ad den sti, du befaler.

Lovet være du, Herre,
lær mig dine lovbud!

Jeg opmuntres ved dine love
og glemmer ikke dine ord.

Luk mine øjne op,
så jeg kan iagttage underne i din lov.

Giv mig indsigt i dine forordningers vej,
så jeg kan grunde over dine undere.

Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov
og holder den af hele mit hjerte.

Før mig ad den sti, du befaler,
for den holder jeg af.

Akklamation til Evangeliet Joh 17,17b. a

Halleluja! Dit ord er sandhed;
Hellig dem i sandheden.

Evangelium Mark 10,1-12

Jesus brød op og drog til Judæa og landet øst for Jordan; atter samlede der sig folkeskarer hos ham, og han underviste dem igen, som han plejede.

Så kom der nogle farisæere, og for at sætte ham på prøve spurgte de ham: »Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru?« Han svarede dem: »Hvad har Moses påbudt jer?« Og de sagde: »Moses har tilladt manden at skrive et skilsmissebrev og så skille sig fra hende.« Jesus sagde til dem: »Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at han gav jer dette bud; men fra skabelsens begyndelse skabte Gud dem som mand og kvinde. ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød.‹ Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« Da de igen var inden døre, spurgte disciplene ham om dette, og han sagde til dem: »Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.«