Lørdag i 7. alm. uge (III Ps)

02/03/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Lørdag i 7. alm. uge (III Ps)
Helgener: Karl den Gode, martyr († 1127)
Bededag for præste- og ordenskald


Læsning Sir 17,1-15

Herren skabte mennesket af jord
og lod det vende tilbage til jorden.
Han tildelte menneskene deres dages tal og deres tid
og gav dem magt over det, som er på jorden.
Han udrustede dem med en styrke som hans egen
og skabte dem i sit billede.
Han lagde frygt for mennesket over alt levende
og gjorde det til hersker over dyr og fugle.
[Menneskene modtog brugen af Herrens fem egenskaber;
som den sjette tildelte han dem fornuftens gave,
og som den syvende gav han dem ord til at forklare hans egenskaber.]
Fri vilje, tunge, øje,
øre og hjerte til at tænke med gav han dem.
Han fyldte dem med indsigt og forstand
og viste dem, hvad der er godt og ondt.
Han lagde gudsfrygt i deres hjerter
for at vise dem sine gerningers storhed,
[og han lod dem for bestandig være stolte af hans undere,]
for at de kunne fortælle om hans gerningers storhed,
og de skal lovprise hans hellige navn.
Han udstyrede dem med indsigt
og gav dem livets lov i eje,
[for at de kunne erkende, at det er som dødelige, de lever her.]
Han oprettede en evig pagt med dem
og belærte dem om sine retsregler.
Deres øjne så hans store herlighed,
og deres øre hørte hans herlige stemme.
Han sagde til dem: »Hold jer fra al uret,«
og han gav dem befaling om, hvad enhver skulle gøre mod sin næste.
Deres veje har han altid for øje,
de kan ikke være skjult for hans blik.

Vekselsang Sl 103,13-14.15-16.17-18a

R. Herrens troskab varer fra evighed
til evighed mod dem, der frygter ham.

Som en far er barmhjertig mod sine børn,
er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.
For han ved, at vi er skabt,
husker på, at vi er støv.

Menneskets liv er som græsset,
det blomstrer som markens blomster;
når vinden blæser over det, er det der ikke mere,
dér, hvor det stod, ser man det ikke mere.

Men Herrens troskab varer fra evighed
til evighed mod dem, der frygter ham,
og hans retfærdighed mod børnenes børn,
mod dem, der holder hans pagt.

Akklamation til Evangeliet jfr. Matt 11,25

Halleluja! Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre,
fordi du har åbenbaret rigets hemmeligheder for umyndige.

Evangelium Mark 10,13-16

De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.