Torsdag i 4. alm. uge (IV Ps)

04/02/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Torsdag i 4. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Blasius, biskop og martyr († 316)
Blasiusvelsignelse


Læsning Hebr 12,18-19.21-24

Det er jo ikke til en håndgribelig, brændende ild, I er kommet, til mulm og mørke og storm og til en klang af horn og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere, og synet var så frygteligt, at Moses sagde: “Jeg er forfærdet og skælver.” Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels.

Vekselsang Sl 48,2-3a.3b -4.9.10-11

R. Gud, vi har oplevet din troskab her i dit tempel.

Herren er stor
og højt lovprist
i vor Guds by.
Hans hellige bjerg
knejser smukt
til fryd for hele jorden,

Zions bjerg i det yderste nord,
den store konges by.
Gud er i dens borge,

han giver sig til kende som værn.
Som vi har hørt det,
har vi nu set det
i Hærskarers Herres by,
i vor Guds by;
Gud lader den bestå til evig tid.

Gud, vi har oplevet din troskab
her i dit tempel.
Som dit navn er, Gud,
sådan skal din lovsang lyde
til jordens ender;
din højre hånd er fuld af retfærdighed.

Akklamation til Evangeliet Mark 1,15

Halleluja!
Guds rige er kommet nær;
omvend jer og tro på evangeliet!

Evangelium Mark 6,7-13

På den tid kaldte Jesus de tolv til sig og begyndte at udsende dem to og to og gav dem magt over de urene ånder, og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen bortset fra en stav, men ikke brød eller taske og heller ikke penge i bæltet; dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage to kjortler med. Og han sagde til dem: “Hvor som helst I kommer ind i et hus, dér skal I blive boende, til I rejser videre. Og er der et sted, hvor de ikke vil tage imod jer eller høre på jer, så gå derfra og ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.” Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig; og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem.