Vor Frue af Fatima

13/05/2019 Hele dagen

Vor Frue af Fatima
Helgener:


Læsning Es 61,9-11

Deres afkom bliver kendt blandt folkeslagene,
deres efterkommere blandt folkene;
alle, der ser dem, erkender,
at de er en slægt, som Herren velsigner.

 Jeg fryder mig over Herren,
min sjæl jubler over min Gud.
For han har klædt mig i frelsens klæder
og hyllet mig i retfærdighedens kappe,
som en brudgom sætter sin turban,
og som bruden fæster sine smykker.

 For som jorden bringer spirerne frem,
og frø spirer frem i haven,
sådan lader Gud Herren retfærdighed spire
og lovsang gro frem for alle folkenes øjne.

Vekselsang Sl 45,11-12.14-15.16-17

R. Hør efter, min datter, lyt opmærksomt!

 Hør efter, min datter, lyt opmærksomt:
Glem dit folk og din fars hus!
Kongen begærer din skønhed,
han er din herre, kast dig ned for ham!

Hvor er kongedatteren prægtig!
Hendes kjole har guldindfattede perler,
i brogede klæder føres hun til kongen,
jomfruerne er i hendes følge,
hendes veninder føres til dig.

 De føres til dig under glædessang og jubel,
og træder ind i kongens palads.
Dine sønner skal træde i dine fædres sted,
du skal gøre dem til fyrster over hele jorden.

Akklamation til Evangeliet Sl 42,2-3;43,3.4

Halleluja!
Jeg er den gode hyrde – siger Herren.
Jeg kender mine får, og mine får kender mig.

Evangelium Luk 11,27-28

Der var  en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!«  Men Jesus svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«