3. ALM. SØNDAG B

24/01/2021 Hele dagen

 

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække  I


Søndag i 3. alm. uge (III Ps)
Helgener:
Guds ords søndag


1. læsning Jon 3,1-5. 10

Herrens ord kom til Jonas således: “Rejs til den store by Nineve, og råb det, jeg befaler dig, ud over den.” Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, tre dagsrejser stor. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han: “Om fyrre dage bliver Nineve ødelagt!” Mændene i Nineve troede Gud på hans ord; de udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med.

Vekselsang Sl 25,4-5ab.6-7bc.8-9

R. Vis mig dine veje, Herre,
lær mig dine stier!

Vejled mig i din sandhed og belær mig,
for du er min frelses Gud.
Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed,
som har været til fra evighed.
Husk mig i din trofasthed,
fordi du er god, Herre.

Herren er god og retskaffen,
derfor belærer han syndere om vejen.
De ydmyge vejleder han i retfærdighed,
han lærer ydmyge sin vej.

2. læsning 1 Kor 7,29-31

Det siger jeg jer, brødre og søstre! Tiden er knap. Herefter skal de gifte være, som om de ikke var gift, de grædende, som om de ikke græd, de, der glæder sig, som om de ikke glædede sig, de, der køber, som om de ingenting fik, og de, der gør brug af verden, som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går til grunde.

Akklamation til Evangeliet Mark 1,15

Halleluja!
Tiden er inde, Guds rige er kommet nær;
omvend jer og tro på evangeliet.

Evangelium Mark 1,14-20

Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde: “Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!”

Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Jesus sagde til dem: “Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.” Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Zebedæus’ søn, og hans bror Johannes i båden i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres far Zebedæus blive tilbage i båden sammen med daglejerne og fulgte ham.