5. ALM. SØNDAG A

09/02/2020 Hele dagen

 

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække  II


Søndag i 5. alm. uge (I Ps)
Helgener:


1. læsning Es 58,6a. 7-10

Så siger Herren:
den faste, jeg ønsker,
er at du deler dit brød med den sultne,
giver husly til hjemløse stakler,
at du har klæder til den nøgne
og ikke vender ryggen til dine egne.
Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden,
og dit sår skal hurtigt læges;
din retfærdighed går i spidsen for dig,
og Herrens herlighed er bag dig.
Da kalder du, og Herren vil svare,
da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg!

Hvis du fjerner åget
og holder op at pege fingre og tale ondt,
rækker den sultne dit brød
og mætter den forkuede,
så skal dit lys bryde frem i mørket
og dit mulm blive til højlys dag.

Vekselsang Sl.112,4-5. 6-7. 8a-9

R. For de retskafne bryder lys frem i mørket.

Eller:

Halleluja.

For de retskafne bryder lys frem i mørket,
han er nådig, barmhjertig og retfærdig.
Lykkelig den, der låner gavmildt ud
og sørger for sin ejendom på rette måde.

Den retfærdige skal aldrig vakle.
Altid skal den retfærdige huskes.
Han frygter ikke budskab om ulykke,
hans hjerte er trygt i tillid til Herren.

Med fasthed i sindet frygter han ikke.
Han strør ud, han giver til de fattige,
hans retfærdighed består til evig tid,
hans horn løfter sig herligt.

2. læsning 1 Kor 2,1-5

Jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet.  Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven,  og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis,  for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.

Akklamation til Evangeliet Joh 8,12b

Halleluja!
»Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«

Evangelium Matt 5,13-16

Jesus sagde til sine disciple: “I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.  I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.  Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.  Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.”