Lørdag i 1. alm. uge (I Ps)

13/01/2018 Hele dagen

 

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække II


Helgener Hilarius, biskop og kirkelærer († 367)
Gudsmoders lørdagsmesse


Læsning 1 Sam 9,1-4. 17-19; 10,1a

I Benjamin boede en velstående mand, der hed Kish. Han var søn af Abiel, søn af Seror, søn af Bekorat, søn af benjaminitten Afia. Han havde en søn, der hed Saul; han var en smuk ung mand. Ingen af israelitterne var smukkere end han; han var et hoved højere end alt folket.

Sauls far Kish havde nogle æsler. Da de engang var løbet væk, sagde Kish til sin søn: »Tag en af karlene med dig og gå ud og led efter æslerne.« De gik så igennem Efraims bjergland, og de gik igennem Shalisha-egnen, men fandt dem ikke. Så gik de igennem Sha’alim-egnen, men der var de heller ikke. Så gik de gennem Benjamins land, men fandt dem ikke.

Så snart Samuel fik øje på Saul, sagde Herren til ham: »Det er den mand, jeg talte til dig om. Han skal herske over mit folk.«

I byporten henvendte Saul sig til Samuel og spurgte: »Kan du sige mig, hvor seerens hus ligger?« Samuel svarede: »Det er mig, der er seeren. Gå i forvejen op på offerhøjen, så kan I spise sammen med mig i dag. I morgen vil jeg følge dig på vej, og så skal jeg give dig besked om alt, hvad der ligger dig på sinde.

Da tog Samuel oliekrukken og hældte olien ud over hans hoved, kyssede ham og sagde: »Nu salver Herren dig til fyrste over sin ejendom.«

Vekselsang Sl 21,2-3.4-5.6-7

R. Herre, over din styrke glæder kongen sig.

Herre, over din styrke glæder kongen sig,
højt jubler han over din frelse.
Hvad hans hjerte ønsker, giver du ham,
hvad hans læber beder om, nægter du ham ikke.

Du kommer ham i møde med rige gaver,
du sætter en krone af guld på hans hoved.
Han bad dig om liv, og du gav ham det,
en evig række af dage.

Stor er hans ære, når du frelser ham,
du udruster ham med højhed og pragt.
Du gør ham til evig velsignelse,
du fylder ham med glæde for dit ansigt.

Akklamation til Evangeliet Luk 4,18

Halleluja!
Herren har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige,
og for at udråbe frigivelse for fanger.

Evangelium Mark 2,13-17

Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus’ søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham.

Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«