Lørdag i 2. alm. uge II

22/01/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Helgener Vincent, diakon og martyr († 304)


Læsning 2 Sam 1,1-4. 11-12. 17. 19. 23-27

Da Saul var død, og David var vendt tilbage fra sejren over amalekitterne og havde opholdt sig to dage i Siklag, kom der den tredje dag en mand fra Sauls hær med flængede klæder og jord strøet på hovedet. Da han kom hen til David, kastede han sig til jorden. »Hvor kommer du fra?« spurgte David, og han svarede: »Jeg er undsluppet fra Israels hær.« David sagde da til ham: »Fortæl mig, hvad der er sket.« Han svarede: »Vores folk flygtede fra kampen, efter at mange var faldet; Saul og hans søn Jonatan er også døde.«

Da greb David fat i sine klæder og flængede dem; det samme gjorde alle de mænd, der var hos ham. De holdt ligklage, græd og fastede indtil aften over Saul og hans søn Jonatan og over Herrens folk og Israels hus, fordi de var faldet for sværdet.

Da sang David denne dødsklage over Saul og hans søn Jonatan.

Din herlighed, Israel, ligger dræbt på dine høje.
Ak, heltene er faldet!
Saul og Jonatan, afholdte og elskede,
de skiltes ikke i liv og død.
De var hurtigere end ørne, stærkere end løver.
Israels døtre, græd over Saul,
som klædte jer yndigt i skarlagen
og smykkede jeres klædning med guld.
Ak, heltene er faldet i kampen,
Jonatan ligger dræbt på dine høje!
Jeg sørger over dig, Jonatan, min broder,
jeg holdt inderligt af dig.
Din kærlighed var mig mere dyrebar end kvinders.
Ak, heltene er faldet,
krigsvåbnene er tilintetgjort!

Vekselsang Sl 80,2-3.4-5.6-7

R. Herre, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst.

Lyt, Israels hyrde,
du, der fører Josef som en hjord.
Du, der troner på keruberne,
træd frem i stråleglans
for Efraim, Benjamin og Manasse.
Opbyd din styrke,
og kom os til hjælp!

Herre, Hærskarers Gud,
hvor længe vil du være vred
trods dit folks bøn?

Du gav dem tårebrød at spise,
gav dem tårer at drikke i rigt mål.
Du lod vore naboer strides om os,
vore fjender spotter os.

Akklamation til Evangeliet jfr. ApG 16,14b

Halleluja!
Herre, åbn vort hjerte, så vi lytter til din Søns ord.

Evangelium Mark 3,20-21

På den tid, da Jesus kom hjem sammen med sine disciple, samledes der igen en skare, så de ikke engang kunne komme til at spise. Og da hans slægtninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv.