Lørdag i 7. alm. uge II

26/02/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Lørdag i 7. alm. uge (III Ps)
Helgener:


Læsning Jak 5,13-20

Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede; er nogen glad, skal han synge lovsange; er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder; og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem.

Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder..

Vekselsang Sl 141,1-2.3&8

R. Herre tag imod min bøn som et røgelsesoffer.

Herre, jeg råber til dig, skynd dig at komme til mig,
lyt til mig, når jeg råber til dig.
Tag imod min bøn som et røgelsesoffer
og mine løftede hænder som et aftenoffer!

Herre, sæt vagt ved min mund,
vogt mine læbers dør!
Mod dig, Gud Herre, retter jeg mit blik,
hos dig søger jeg tilflugt, læg ikke mit liv øde!

Akklamation til Evangeliet jfr. Matt 11,25

Halleluja!
Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre,
fordi du har åbenbaret rigets hemmeligheder for umyndige.

Evangelium Mark 10,13-16

De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.