Tirsdag i 12. alm. uge II

21/06/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 12. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Aloysius Gonzaga, ordensmand († 1591) (m)


Læsning 2 Kong 19,9b-11. 14-21. 30c-35a. 36

Assyrerkongen sendte igen bud til Hizkija med denne besked: »Dette skal I sige til Judas konge Hizkija: Lad ikke din Gud, som du stoler på, forføre dig, så du siger: Jerusalem bliver ikke givet i Assyriens konges hænder. Du må have hørt, hvordan Assyriens konger har lagt band på alle landene. Skulle du så blive reddet?

Da Hizkija havde modtaget brevet af sendebudene og havde læst det, gik han op i Herrens tempel og bredte det ud for Herrens ansigt. Så bad Hizkija for Herrens ansigt: »Herre, Israels Gud, du som troner på keruberne! Du alene er Gud over alle jordens kongeriger. Du har skabt himlen og jorden. Vend dit øre til og hør, Herre! Åbn dine øjne og se, Herre! Hør de ord, Sankerib har sendt for at spotte den levende Gud. Sandt er det, Herre, at Assyriens konger har lagt folkene og deres lande øde og kastet deres guder i ilden. Men de var jo ikke guder, kun menneskehænders værk, træ og sten. Derfor kunne de ødelægge dem. Herre vor Gud, frels os fra ham, så alle kongeriger på jorden kan vide, at du, Herre, er den eneste Gud.«

Så sendte Esajas, Amos’ søn, bud til Hizkija: Dette siger Herren, Israels Gud: Du har bedt til mig på grund af Assyriens konge Sankerib, og jeg har hørt dig. Dette er, hvad Herren siger om ham:

Hun foragter dig, hun spotter dig,
jomfruen, Zions datter.
Hun ryster på hovedet ad dig,
Jerusalems datter.
De overlevende af Judas hus, de som bliver til rest,
skal igen slå rod forneden og sætte frugt foroven.
Fra Jerusalem kommer en rest,
de overlevende fra Zions bjerg,
Herrens nidkærhed udvirker dette.

Dette siger Herren om Assyriens konge:
Han kommer ikke ind i denne by,
skyder end ikke en pil derind,
går ikke mod den med skjolde
og kaster ikke en vold op omkring den.
Ad den vej, han kom,
skal han vende tilbage;
i denne by kommer han ikke ind,
siger Herren.
Jeg beskytter denne by og frelser den,
for min og min tjener Davids skyld.»

Da brød assyrerkongen Sankerib op og vendte tilbage og blev i Nineve.

Vekselsang Sl 48,2-3a.3b-4.10-11

R. Gud lader sin by bestå til evig tid.

Herren er stor
og højt lovprist
i vor Guds by.
Hans hellige bjerg
knejser smukt
til fryd for hele jorden.

Zions bjerg i det yderste nord,
den store konges by.
Gud er i dens borge,
han giver sig til kende som værn.

Gud, vi har oplevet din troskab
her i dit tempel.
Som dit navn er, Gud,
sådan skal din lovsang lyde
til jordens ender;
din højre hånd er fuld af retfærdighed.

Akklamation til Evangeliet Joh 8,12

Halleluja!
Jeg er verdens lys – siger Herren.
Den, der følger mig, skal have livets lys.

Evangelium Matt 7,6. 12-14

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer.

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!«