Mandag i 16. alm. uge II

18/07/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Mandag i 16. alm. uge (IV Ps)
Helgener:


Læsning Mika 6,1-4.6-8

Hør dog, hvad Herren siger:
»Rejs dig, fremlæg sagen for bjergene,
lad højene høre din stemme!«
Hør Herrens anklage, I bjerge,
I jordens evige grundvolde!
Herren fører sag mod sit folk,
han går i rette med Israel:
Mit folk, hvad har jeg gjort dig,
hvad har jeg besværet dig med? Svar mig!
Jeg førte dig op fra Egypten,
jeg udfriede dig fra trællehuset.
I spidsen for dig sendte jeg
Moses og Aron og Mirjam.«

Hvordan skal jeg træde frem for Herren
og bøje mig for Gud i det høje?
Skal jeg træde frem for ham med brændofre,
med årgamle kalve?
Tager Herren imod væddere i tusindtal,
imod oliestrømme i titusindtal?
Skal jeg give min førstefødte for min overtrædelse,
min livsfrugt for min synd?«
Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt,
hvad Herren kræver af dig:
Du skal handle retfærdigt,
vise trofast kærlighed
og årvågent vandre med din Gud.

Vekselsang Sl 50,5-6.8-9.16bc-17.21&23

R. Den, der ærer mig, lader jeg se Guds frelse.

Kald mine trofaste sammen hos mig,
dem, der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer.
Og himlen forkynder hans retfærdighed,
for Gud selv er dommer.

Jeg anklager dig ikke for dine slagtofre,
og dine brændofre har jeg altid for øje.
Jeg tager ikke tyre fra dit hus
eller bukke fra dine folde

Hvor vover du at remse mine bud op
og tage min pagt i din mund,
når du dog hader irettesættelse
og kaster mine ord bag dig?

Sådan gør du, skulle jeg så tie?
Tænker du dig, at jeg er som du?
Den, der bringer takoffer, ærer mig,
ham lader jeg se Guds frelse.

Akklamation til evangeliet Sl 95,8a.7d

Halleluja, halleluja.
Gør ikke jeres hjerter hårde.
Om I dog i dag ville lytte til ham!

Evangelium Matt 12,38-42

Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, vi vil se dig gøre et tegn.«  Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas’ tegn.  For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.  Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas’ prædiken, og se, her er mere end Jonas.  Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.