Tirsdag i 16. alm. uge II

19/07/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 16. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Apollinaris, biskop og martyr († 75)

Læsning Mika 7,14-15.18-20

Vogt dit folk med staven,
de får, du ejer,
dem, som bor alene i skoven,
midt i frugthaven;
de skal græsse i Bashan og Gilead
som i fortidens dage.
Lad os se undere,
som dengang du drog ud af Egypten.

Hvilken gud er som du,
der tilgiver skyld
og bærer over med synd
hos den rest, du ejer?
Du, som ikke bliver ved at være vred,
men holder af at vise godhed;
han viser os atter barmhjertighed
og træder al vor skyld under fode.
Du kaster alle vore synder
i havets dyb!
Du viser troskab mod Jakob,
og trofasthed mod Abraham,
sådan som du tilsvor vore fædre
i gamle dage.

Vekselsang Sl 85,2-4.5-6.7-8

R. Lad os se din godhed, Herre!

Du var nådig mod dit land, Herre,
og vendte Jakobs skæbne.
Du tilgav dit folks skyld
og skjulte alle dets synder.

Vend tilbage, vor frelses Gud!
Stands din vrede mod os!
Vil du være vred på os for evigt,
skal din vrede vare i slægt efter slægt?

 Vil du aldrig give os liv igen,
så dit folk kan glæde sig over dig?
Lad os se din godhed, Herre,
og giv os din frelse!

Akklamation til evangeliet Joh 14,23

Halleluja, halleluja.
Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord,
og min fader vil elske ham,
og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.

Evangelium Matt 12,46-50

Endnu mens Jesus talte til folkeskarerne, da stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale.  Og der var en, der sagde til ham: »Se, din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig.«  Men han svarede ham, der sagde det til ham: »Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?«  Og han pegede på sine disciple og sagde: »Se, her er min mor og mine brødre.  For den, der gør min himmelske faders vilje, er min bror og søster og mor.«