Mandag i 15. alm. uge II

13/07/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Mandag i 15. alm. uge (III Ps)
Helgener: Henrik (†1024)


Læsning Es 1,11-17

»Hvad skal jeg med jeres mange slagtofre?
siger Herren.
Jeg er mæt af brændofre af væddere
og fedtet af fedekvæg;
blod af tyre, lam og bukke
vil jeg ikke have.
Når I kommer for at se mit ansigt,
hvem kræver så af jer,
at mine forgårde bliver trampet ned?
Bring ikke flere tomme afgrødeofre,
røgelsesoffer væmmes jeg ved.
Nymånedag og sabbat, festforsamling
jeg kan ikke udholde festdag og ondskab;
jeg hader
jeres nymånedage og fester,
de er blevet en byrde,
jeg ikke kan bære.
Når I rækker hænderne frem imod mig,
lukker jeg øjnene;
hvor meget I end beder,
hører jeg det ikke.
Jeres hænder er fulde af blod,
vask jer, rens jer!
Fjern jeres onde gerninger
fra mine øjne,
hold op med at handle ondt,
lær at handle godt!
Stræb efter ret,
hjælp den undertrykte,
skaf den faderløse ret,
før enkens sag!

Vekselsang Sl 50,8-9.16bc-17. 21&23

R. Den, der bringer takoffer, ærer mig,
ham lader jeg se Guds frelse.

Jeg anklager dig ikke for dine slagtofre,
og dine brændofre har jeg altid for øje.
Jeg tager ikke tyre fra dit hus
eller bukke fra dine folde.

Hvor vover du at remse mine bud op
og tage min pagt i din mund,
når du dog hader irettesættelse
og kaster mine ord bag dig?

Sådan gør du, skulle jeg så tie?
Tænker du dig, at jeg er som du?
Nej, jeg lægger min anklage frem for dig.
Den, der bringer takoffer, ærer mig,
ham lader jeg se Guds frelse.

Akklamation til Evangeliet Matt 5,10

Halleluja!
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.

Evangelium Matt 10,34-11,1

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.

Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn.«

Da Jesus var færdig med at give sine tolv disciple disse befalinger, gik han bort derfra for at undervise og prædike i deres byer.