Mandag i 17. alm. uge (I Ps)

30/07/2018 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække II


Mandag i 17. alm. uge (I Ps)
Helgener: Peter Chrysologus, biskop og kirkelærer († 451)


Læsning Jer 13,1-11

Dette sagde Herren til mig: »Gå hen og køb et bælte af hørlinned, og bind det om din lænd, men det må ikke komme i vand.« Jeg købte bæltet, som Herren havde sagt, og bandt det om lænden. Herrens ord kom atter til mig: »Tag det bælte, du købte, og som du har om lænden, og drag af sted til Eufrat, og gem det i en klippespalte dér.« Jeg drog af sted til Eufrat og gemte det, som Herren havde befalet mig. Lang tid efter sagde Herren til mig: »Drag nu af sted til Eufrat, og hent bæltet, som jeg befalede dig at gemme dér.« Så drog jeg af sted til Eufrat og gravede bæltet frem fra det sted, hvor jeg havde gemt det; men bæltet var ødelagt og kunne ikke bruges til noget.

Da kom Herrens ord til mig: Dette siger Herren: Således vil jeg ødelægge det store og stolte Juda og Jerusalem. Dette onde folk nægter at høre mine ord. De vandrer i deres hjertes forstokkethed, de følger andre guder og dyrker og tilbeder dem; det skal gå dem som dette bælte, der ikke kan bruges til noget. For ligesom bæltet er knyttet tæt om lænden på manden, havde jeg knyttet hele Israel og Juda tæt til mig, siger Herren. De skulle være mit folk, til berømmelse, til lovsang og til herlighed; men de ville ikke høre.

Vekselsang 5 Mos 32,18-19.20-21

R. Den klippe, der fødte dig, forsømte du.

Den klippe, der fødte dig, forsømte du,
du glemte den Gud, der bragte dig til verden.
Herren så det og forkastede dem,
for hans sønner og døtre havde krænket ham.

Han sagde: Jeg vil skjule mit ansigt for dem,
jeg vil se, hvad der bliver af dem;
de er en svigefuld slægt,
børn man ikke kan stole på.

De har ægget min vrede med noget, der ikke er Gud,
vakt min trods med deres tomme guder.
Derfor vil jeg ægge deres vrede med noget, der ikke er et folk,
vække deres trods med et tåbeligt folk.

Akklamation til Evangeliet Jak 1,18

Halleluja!
Efter sin vilje fødte Faderen os ved sandhedens ord
til at være en førstegrøde af hans skabninger.

Evangelium Matt 13,31-35

På den tid fortalte Jesus folkeskaren en anden lignelse: »Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.«

Han fortalte dem en anden lignelse: »Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret.«

Alt dette sagde Jesus i lignelser til skarerne, og han talte intet til dem undtagen i lignelser, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:

Jeg vil åbne min mund med lignelser,
jeg vil fremføre det, der har været skjult, siden verden blev grundlagt.