Mandag i 19. alm. uge II

08/08/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Mandag i 19. alm. uge (III Ps)
Helgener: Dominikus, præst († 1221) (m)


Læsning Ez 1,2-5. 24-28c

På den femte dag i måneden, i det femte år efter at kong Jojakin var blevet ført i eksil, kom Herrens ord til præsten Ezekiel, Buzis søn, i kaldæernes land ved floden Kebar. Dér kom Herrens hånd over ham.

Jeg så en storm komme fra nord, en vældig sky og en flammende ild; rundt om skyen stod stråleglans, og i midten, inde midt i ilden, var der ligesom funklende hvidguld. I midten var der noget, der lignede fire levende væsener. De så sådan ud: De lignede mennesker;Jeg hørte lyden af deres vinger, når de gik, som lyden af vældige vande, som den Almægtiges røst, en buldren som lyden af en hær; når de stod stille, sænkede de vingerne. Det buldrede oven over hvælvingen over deres hoveder; men når de stod stille, sænkede de vingerne. Oven over hvælvingen over deres hoveder var der noget, der så ud som safir; det lignede en trone. Og foroven, på det, som lignede en trone, var der noget, der lignede og så ud som et menneske. Og jeg så noget ligesom funklende hvidguld, der så ud som ild med en ring omkring; det gik ud fra det, der så ud som hans hofter, og opefter. Og fra det, der så ud som hans hofter, og nedefter så jeg noget, der så ud som ild. Rundt om ham var der stråleglans; som regnbuen, der viser sig i skyerne en regnvejrsdag, sådan så den stråleglans ud, der var om ham.

Sådan så det ud, der lignede Herrens herlighed, og da jeg så den, kastede jeg mig ned.

Vekselsang Sl 148,1-2.11-12.13.14

R. Himmelen og jorden er fulde af din herlighed.

eller:

Halléluja!

Lovpris Herren i himlen,
lovpris ham i det højeste!
Lovpris ham, alle hans engle,
lovpris ham, hele hans hær!

Alle jordens konger og folk,
alle jordens stormænd og dommere,
unge mænd og piger,
gamle og unge!

De skal lovprise Herrens navn,
for hans navn alene er ophøjet,
hans herlighed når ud over jord og himmel.

Han løftede sit folks horn.
Alle hans fromme skal lovprise ham,
Israel, det folk, der står ham nær!

Akklamation til Evangeliet 2 Thess 2,14

Halleluja!
Gud kaldte jer også ved vort evangelium,
for at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed.

Evangelium Matt 17,22-27

Mens disciplene færdedes sammen med Jesus i Galilæa, sagde han til dem: »Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den tredje dag.« Og de blev meget bedrøvede.

Da de kom ind i Kapernaum, gik de, der opkræver tempelskat, hen til Peter og spurgte: »Betaler jeres mester ikke tempelskat?« Han svarede: »Jo!« Da han kom hjem, kom Jesus ham i forkøbet og spurgte: »Hvad mener du, Simon? Hvem opkræver jordens konger told og skat af? Af landets egne borgere eller af de fremmede?« Han svarede: »Af de fremmede.« Jesus sagde til ham: »Så går landets borgere altså fri. Men for at vi ikke skal forarge dem, så gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på, og når du åbner dens gab, vil du finde en statér. Tag den og giv dem den for mig og dig.«