Mandag i 20. alm. uge II

15/08/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Mandag i 20. alm. uge (IV Ps)
Helgener:


Læsning Ez 24,15-24

Herrens ord kom til mig: Menneske, nu tager jeg dine øjnes lyst fra dig ved en brat død. Men du skal ikke holde ligklage, du skal ikke græde, og du skal ingen tåre fælde. Suk i stilhed, hold ikke sorg, tag dit hovedklæde og dine sandaler på! Du skal ikke tilhylle dit ansigt, og du skal ikke spise sørgebrød.

Om morgenen talte jeg til folket. Om aftenen døde min hustru, og næste morgen gjorde jeg, hvad jeg havde fået befaling om. Da sagde folket til mig: Fortæl os dog, hvad det, du gør, betyder. Jeg svarede dem: Herrens ord kom til mig: Sig til Israels hus: Dette siger Gud Herren: Jeg vil vanhellige min helligdom, jeres stolte styrke, jeres øjnes lyst, jeres hjertes længsel. Jeres sønner og døtre, som I har svigtet, skal falde for sværdet. I skal komme til at gøre, som jeg har gjort. I skal ikke tilhylle ansigtet, og I skal ikke spise sørgebrød; tag jeres hovedklæde på, og tag sandaler på fødderne; I skal ikke holde ligklage, og I skal ikke græde. I skal rådne op på grund af jeres synder, mens I sidder sammen og jamrer.

Ezekiel skal være et varsel for jer; alt, hvad han gør, vil I komme til at gøre. Når det kommer, skal I forstå, at jeg er Gud Herren.

Vekselsang 5 Mos 32,18-19.20.21

R. Gud, der fødte dig, forsømte du.

Den klippe, der fødte dig, forsømte du,
du glemte den Gud, der bragte dig til verden.
Herren så det og forkastede dem,
for hans sønner og døtre havde krænket ham.

Han sagde: Jeg vil skjule mit ansigt for dem,
jeg vil se, hvad der bliver af dem;
de er en svigefuld slægt,
børn man ikke kan stole på.

De har ægget min vrede med noget, der ikke er Gud,
vakt min trods med deres tomme guder.
Derfor vil jeg ægge deres vrede med noget, der ikke er et folk,
vække deres trods med et tåbeligt folk.

Akklamation til Evangeliet Matt 5,3

Halleluja!
Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.

Evangelium Matt 19,16-22

På den tid kom der en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor! og: Du skal elske din næste som dig selv. «Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.