Mandag i 25. alm. uge II

19/09/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Mandag i 25. alm. uge (I Ps)
Helgener: Januarius, biskop og martyr († 305)


Læsning Ordsp 3,27-35

Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det,
når det står i din magt at yde det.
Sig ikke til din næste: »Gå, og kom igen i morgen,
så vil jeg give dig det«,
hvis du har det, han beder om.
Udtænk ikke ondt mod din næste,
han bor trygt hos dig.
Anklag ikke et menneske uden grund,
når han ikke har gjort dig noget ondt.
Vær ikke misundelig på en voldsmand,
og vælg aldrig hans veje.
For Herren afskyr den, der kommer på afveje,
men med retskafne har han fællesskab.
Herrens forbandelse hviler over den uretfærdiges hus,
men han velsigner retfærdiges bolig.
Med spottere driver han spot,
men ydmyge viser han velvilje.
De vise får ære i eje,
tåberne sætter skammen i højsædet.

Vekselsang Sl 15,2-3.4.5

R. Den retfærdige skal bo på dit hellige bjerg.

Den som vandrer retsindigt,
som øver retfærdighed
og taler sandhed af hjertet;
den som ikke løber med sladder,

ikke skader sin næste
og ikke bringer skam over sin nærmeste;
den som foragter den forkastede
og ærer dem, der frygter Herren;
som ikke bryder sin ed,
selv om den skader ham selv;

Den som ikke låner penge ud mod renter
og ikke lader sig bestikke i sager mod uskyldige.
Den, der overholder dette,
skal aldrig vakle.

Akklamation til Evangeliet Matt 5,16

Halleluja!
Således skal jeres lys skinne for mennesker,
så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader.

Evangelium Luk 8,16-18

På den tid sagde Jesus til menneskemængden: »Ingen tænder et lys og skjuler det med et kar eller stiller det ind under en bænk, men man sætter det i en stage, så de, der kommer ind, kan se lyset. For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal blive kendt og komme frem i lyset. Se derfor til, hvordan I hører! For den, der har, til ham skal der gives; og den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han mener at have.«