Mandag i 26. alm. uge I

27/09/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Mandag i 26. alm. uge (II Ps)
Helgener: Vincent af Paul, præst († 1660) (m)


Læsning Zak 8,1-8

Hærskarers Herres ord lød: Dette siger Hærskarers Herre:

Jeg brænder af stor nidkærhed for Zion,
og jeg brænder af stor vrede for dets skyld.
Dette siger Herren:
Jeg vender tilbage til Zion
og tager bolig i Jerusalem.
Da skal Jerusalem kaldes den trofaste by
og Hærskarers Herres bjerg kaldes det hellige bjerg.
Dette siger Hærskarers Herre:
På ny skal gamle mænd og kvinder sidde
på Jerusalems torve
hver med sin stok i hånden,
fordi de er gamle.
Byens torve skal fyldes
af drenge og piger,
der danser på torvene.
Dette siger Hærskarers Herre:
Fordi dette folks rest i de dage
finder det umuligt,
skulle jeg så også finde det umuligt?
siger Hærskarers Herre.
Dette siger Hærskarers Herre:
Jeg frelser mit folk
fra Østens land
og fra Vestens land,
og jeg bringer dem hjem,
så de kan bo i Jerusalem.
De skal være mit folk,
og jeg vil være deres Gud
i troskab og retfærdighed.

Vekselsang Sl 102,16-18.19-21.29 & 22-23

R. Herren genopbygger Zion,
han viser sig i sin herlighed.

Folkene skal frygte Herrens navn,
alle jordens konger skal frygte din herlighed.
For Herren genopbygger Zion,
han viser sig i sin herlighed.
Han vender sig til de nøgnes bøn,
han afviser ikke deres bøn.
Det skal skrives ned til den kommende slægt,
det folk, der skabes, skal lovprise Herren.
For Herren ser ned fra sin høje helligdom,
fra himlen ser han ned til jorden;
han hører fangernes stønnen,
han sætter de dødsdømte i frihed.

Dine tjeneres børn skal bo i tryghed,
deres efterkommere bestå for dit ansigt.
Herrens navn skal forkyndes på Zion,
hans lovsang lyde i Jerusalem,
når folk og riger samles
for at dyrke Herren.

Akklamation til Evangeliet Mark 10,45

Halleluja!
Menneskesønnen er kommet for selv at tjene
og give sit liv som løsesum for mange.

Evangelium Luk 9,46-50

På den tid opstod der den tanke iblandt disciplene, hvem af dem der mon var den største. Da Jesus kendte denne tanke i deres hjerte, tog han et lille barn, stillede det ved siden af sig og sagde til dem: »Den, der tager imod dette barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har sendt mig. For den, der er den mindste blandt jer alle, han er stor.«