Mandag i 31. alm. uge I

01/11/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Mandag i 31. alm. uge (IIIPs)
Helgener:


Læsning Rom 11,29-36

Sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed.

O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! For »hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld?« Thi fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid! Amen.

Vekselsang Sl 69,30-31.33-34.36-37

R. Svar mig i din store trofasthed, Gud!

Men jeg er hjælpeløs, jeg lider,
lad din hjælp beskytte mig, Gud!
Jeg vil lovprise Guds navn med sang
og ophøje ham med tak.

Når de ydmyge ser det, skal de glæde sig,
I, der søger Gud, skal få nyt mod.
For Herren hører på de fattige,
han ringeagter ikke sine fangne.

For Gud frelser Zion
og opbygger Judas byer,
så de kan bo der og få landet i eje.
Det skal gå i arv til hans tjeneres børn,
de, der elsker hans navn, skal bo i det.

Akklamation til Evangeliet Joh 8,31b-32

Halleluja!
Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple,
og I skal lære sandheden at kende, siger Herren.

Evangelium Luk 14,12-14

Jesus sagde til den ledende farisæer, der havde indbudt ham: »Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.«