Mandag i 31. alm. uge II

31/10/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Mandag i 31. alm. uge (III Ps)
Helgener:


Læsning Fil 2,1-4

Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.

Vekselsang Sl 131,1.2.3

R. Herre, bevar min sjæl i fred hos dig.

Herre, mit hjerte er ikke hovmodigt,
mine øjne er ikke stolte.
Jeg omgås ikke med store planer,
der er for underfulde for mig.

Nej, jeg bringer min sjæl
til hvile og ro;
som barnet hos sin mor,
som barnet er min sjæl i mig.

Israel, vent på Herren
fra nu af og til evig tid!

Akklamation til Evangeliet Joh 8,31b-32

Halleluja!
Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple,
og I skal lære sandheden at kende, siger Herren.

Evangelium Luk 14,12-14

Jesus sagde til den ledende farisæer, der havde indbudt ham: »Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.«