Tirsdag i 34. alm. uge II

22/11/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 34. alm. uge (II Ps)
Helgener: Cæcilie,  jomfru og martyr († 230) (m)


Læsning Åb 14,14- 19

Jeg, Johannes så: Se, der var en hvid sky, og på skyen sad der en, der så ud som en menneskesøn, med guldkrone på hovedet og en skarp segl i hånden. Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, der sad på skyen:

Brug din segl og høst, for nu er det tid til at høste,
og jordens høst er tjenlig.
Og han, som sad på skyen, svang sin segl over jorden, og jorden blev høstet.

Og der kom en anden engel ud fra templet i himlen, også den med en skarp segl. Og endnu en engel kom fra alteret, og den havde magt over ilden. Den råbte med høj røst til englen med den skarpe segl: »Brug din skarpe segl og høst klaserne på jordens vinstok, for dens druer er modne.« Og englen svang sin segl på jorden og høstede jordens vinstok og hældte druerne i Guds harmes store perse.

Vekselsang Sl 96,10.11-12.13

R. Herren kommer for at holde dom over jorden.

Råb det ud blandt folkene: Herren er konge!
Ja, jorden står fast, den rokkes ikke.
Han dømmer folkene med retskaffenhed.

Himlen skal glæde sig, jorden juble,
havet med alt, hvad det rummer, skal larme,
marken med alt, hvad den bærer, skal juble,
alle skovens træer skal råbe af fryd

for Herren; for han kommer,
han kommer for at holde dom over jorden,
han holder dom over verden med retfærdighed
og over folkene i sin trofasthed.

Akklamation til Evangeliet Åb 2,10c

Halleluja!
Vær tro til døden, siger Herren
og jeg vil give dig livets sejrskrans.

Evangelium Luk 21,5- 11

Da nogle talte om, at templet var smykket med smukke sten og tempelgaver, sagde han: »Det, I dér ser der skal komme dage, da der ikke skal lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.«

De spurgte ham: »Mester, hvornår skal dette da ske, og hvad er tegnet på, at det skal til at ske?« Han svarede: »Se til, at I ikke bliver ført vild. For der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og: Tiden er nær! Følg dem ikke! Og når I hører om krig og oprør, så lad jer ikke skræmme. For det skal ske først, men enden er der ikke straks.« Da sagde han til dem: »Folk skal rejse sig imod folk, og land imod land. Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen.«