Lørdag i 34. alm. uge II

28/11/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Lørdag i 34. alm. uge (II Ps)
Helgener:
Det almindelige kirkeår afsluttes efter non.


Læsning Åb 22,1- 7

Englen viste mig, Johannes floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.

Og englen sagde til mig: »Disse ord er troværdige og sande, og Herren, profeternes ånders Gud, har sendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske: Ja, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog.«

Vekselsang Sl 95,1-2.3-5.6-7

R. Marana tha! Kom, Herre Jesus!

Kom, lad os juble for Herren,
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
Lad os træde frem for ham med takkesang,
bryde ud i lovsang til ham.

For Herren er en stor Gud,
en mægtig konge over alle guder.
I hans hånd er jordens dybder,
bjergenes tinder tilhører ham.
Havet tilhører ham, for han skabte det,
hans hænder formede landjorden.

Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud,
og vi er hans folk,
de får, han vogter.

Akklamation til Evangeliet Luk 21,36

Halleluja!
Våg altid, og bed om,
at I må findes værdige til at stå foran Menneskesønnen.

Evangelium Luk 21,34- 36

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.«