Torsdag i 33. alm. uge I

18/11/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Torsdag i 33. alm. uge (I Ps)
Helgener: Peters- og Pauls basilikaernes indvielse
Hvis Peter og Pauls basilikaernes indvielse fejres:
Peter og Pauls basilikaernes indvielse


1 Makk 2,15-29
Kongens udsendinge, der skulle gennemtvinge frafaldet, kom til byen Modein, for at de også dér skulle bringe ofre, og mange israelitter kom hen til dem; også Mattathias og hans sønner mødte op. Kongens udsendinge tog til orde og sagde til Mattathias: »Du er en anset og betydningsfuld leder i denne by, og du har støtte af dine sønner og brødre. Træd du nu frem som den første, og udfør kongens befaling, sådan som alle folkene har gjort, også mændene i Juda og de, der er tilbage i Jerusalem, så skal også du og dine sønner blive Kongens Venner, og du og dine sønner vil blive hædret med sølv, guld og mange gaver.« Men Mattathias råbte med høj røst: »Om så alle folkene, der hører under kongens rige, adlyder ham og alle som én falder fra deres fædres gudsdyrkelse og vælger at rette sig efter hans bud, så vil jeg og mine sønner og brødre blive i vore fædres pagt. Gud forbyde, at vi skulle opgive loven og dens bud. Vi vil ikke rette os efter kongens befalinger, så vi på nogen som helst måde viger fra vores gudsdyrkelse.«

Da han havde sagt dette, trådte en jødisk mand frem i alles påsyn for at ofre på afgudsalteret i Modein efter kongens befaling. Da Mattathias så det, blev han optændt af lidenskab og oprørt i sit indre. Opfyldt af retfærdig vrede fór han frem og huggede manden ned ved alteret. Samtidig dræbte han kongens mand, der skulle tvinge dem til at ofre, og han rev alteret ned. Han brændte af lidenskab for loven, som Pinehas havde gjort det over for Zimri, Salus søn. Derpå råbte Mattathias med høj røst ud over byen: »Enhver, som brænder af lidenskab for loven, og som holder fast ved pagten, skal følge mig!« Derpå flygtede han og hans sønner ud i bjergene og efterlod alt, hvad de ejede, i byen.

Da drog mange, som længtes efter retfærdighed og ret, ud i ørkenen og slog sig ned dér

Vekselsang Sl 50,1-2.5-6.14-15

R. Den, der følger vejen,
ham lader jeg se Guds frelse.

Herren, gudernes Gud, taler,
han kalder på jorden
fra øst til vest.
Fra Zion, skønhedens krone,
træder Gud frem i stråleglans,

Kald mine trofaste sammen hos mig,
dem der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer.
Og himlen forkynder hans retfærdighed,
for Gud selv er dommer.

Du skal bringe takoffer til Gud
og indfri dine løfter til den Højeste.
Råb til mig på nødens dag,
så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig.

Akklamation til Evangeliet Sl 95,8ab

Halleluja!
Gør ikke jeres hjerter hårde,
men lyt til Herrens ord.

Evangelium Luk 19,41-44

Da Jesus kom nærmere Jerusalem og så byen, græd han over den og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.«