Fredag i 32. alm. uge II

11/11/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Fredag i 32. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Martin af Tours, biskop († 397) (m)


Læsning 2 Joh 4- 9

Det har glædet mig meget at møde nogle af dine børn, som lever i sandheden efter det bud, vi har fået fra Faderen. Og nu har jeg den bøn til dig, frue hvad jeg skriver, skal ikke ses som et nyt bud, men er det samme, som vi har haft fra begyndelsen at vi skal elske hinanden. Og dette er kærligheden, at vi lever efter hans bud; og dette er budet, som I har hørt fra begyndelsen, at I skal leve i kærligheden.

For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.

Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen.

Vekselsang Sl 119,1.2.10.11.18

R. Lykkelig den, som vandrer efter Herrens lov.

Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,
og som vandrer efter Herrens lov.

Lykkelig den, der overholder hans formaninger
og søger ham af hele sit hjerte.

Af hele mit hjerte søger jeg dig,
led mig ikke vild fra dine befalinger.

Jeg gemmer dit ord i mit hjerte,
for ikke at synde mod dig.

Luk mine øjne op,
så jeg kan iagttage underne i din lov.

Akklamation til Evangeliet Luk 21,28

Halleluja!
Ret jer op og løft jeres hoved,
for jeres forløsning nærmer sig.

Evangelium Luk 17,26- 37

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lots hustru! Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det. Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.« Disciplene spurgte ham: »Hvor, Herre?« Han svarede dem: »Hvor ådslet er, dér vil også gribbene flokkes.«