Lørdag i 32. alm. uge II

12/11/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Lørdag i 32. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Josaphat, biskop og martyr († 1623) (m)


Læsning 3 Joh 5- 8

Min kære, du viser dig trofast med det, du udretter for brødrene, og det, skønt de er fremmede; de har over for menigheden vidnet om din kærlighed, og du vil gøre en god gerning, hvis du hjælper dem videre, som Gud vil det. For de er rejst ud for navnets skyld, og de vil ikke tage imod noget fra hedningerne. Derfor skylder vi at tage os af dem og således blive deres medarbejdere i at udbrede sandheden.

Vekselsang Sl 112,1-2.3-4.5-6

R. Lykkelig den, der frygter Herren.

eller:

Halleluja!

Lykkelig den, der frygter Herren
og elsker hans bud højt.
Hans afkom bliver mægtigt i landet,
retskafnes slægt velsignes.

Lykkelig den, der låner gavmildt ud
og sørger for sin ejendom på rette måde,
for han skal aldrig vakle.
Altid skal den retfærdige huskes.

Lykkelig den, der låner gavmildt ud
og sørger for sin ejendom på rette måde,
for han skal aldrig vakle.
Altid skal den retfærdige huskes.

Akklamation til Evangeliet 2 Thess 2,14

Halleluja!
Dertil kaldte Gud os ved vort evangelium,
for at vi skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed.

Evangelium Luk 18,1- 8

På den tid lærte Jesus sine disciple og han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min modpart! Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv: Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.« Og Herren sagde: »Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«