Tirsdag i 28. alm. uge (IV Ps)

11/10/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 28. alm. uge II
Helgener: Johannes XXIII, pave († 1963)


Læsning Gal 5,1‑ 6

Brødre og søstre! Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg!

Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. For af tro forventer vi ved Ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed.

Vekselsang Sl 119,41.43.44.45.47.48

R. Lad din godhed nå mig, Herre!

Lad din godhed nå mig, Herre,
og din frelse, efter dit eget ord.

Riv ikke sandhedens ord ud af min mund,
for jeg sætter mit håb til dine bud.

Jeg vil holde din lov til stadighed,
evigt og altid.

Jeg kan vandre i åbent land,
for jeg søger dine forordninger.

Jeg opmuntres ved dine befalinger,
som jeg elsker.

Jeg løfter mine hænder mod dine befalinger,
som jeg elsker,
og jeg grunder over dine love.

Akklamation til Evangeliet Hebr 4,12

Halleluja!
Guds ord er levende og virksomt
og er dommer over hjertets tanker og meninger.

Evangelium Luk 11,37- 41

Mens Jesus talte, indbød en farisæer ham til at spise hos sig, og Jesus gik ind og satte sig til bords. Farisæeren undrede sig, da han så, at han ikke vaskede sig før måltidet. Men Herren sagde til ham:

»I farisæere renser bæger og fad udenpå, men indeni er I fulde af rovlyst og ondskab. Tåber! Han, som har skabt det ydre, skabte han ikke også det indre? Men giv det, der er indeni, som almisse; så er alting rent for jer.«