De hellige værneengle

02/10/2020 Hele dagen

De hellige værneengle


Læsning 2 Mos 23,20-23a

Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt. Giv agt på ham og adlyd ham! Du må ikke trodse ham; han vil ikke tilgive jeres synd, for mit navn er i ham. Men hvis du adlyder ham og gør alt, hvad jeg siger, vil jeg gøre dine fjender til mine fjender og dine modstandere til mine modstandere. Min engel skal gå foran dig og føre dig.

Vekselsang Sl 91,1 – 2.3-4. 5-6.10-11

R. Han byder sine engle at vogte på dig på alle dine veje.

Den, der sidder i den Højestes skjul,
har sin bolig i den Almægtiges skygge;
han kan sige om Herren:
»Min tilflugt og min borg,
min Gud, som jeg stoler på.«

Han redder dig
fra fuglefængerens fælde,
fra den hærgende pest.
Han dækker dig med sine fjer,
du kan søge ly under hans vinger;
hans trofasthed er skjold og værn.

Du skal ikke frygte for nattens rædsler
eller for pilen, der flyver om dagen,
ikke for pesten, der breder sig i mørket,
eller for soten, der hærger ved højlys dag.

Intet ondt skal ramme dig,
ingen plage skal nå dit telt,
for han vil give sine engle befaling
om at beskytte dig på alle dine veje.

Akklamation til Evangeliet

Halleluja!
Se til, at I ikke ringeagter en af disse små.
For jeg siger jer:
Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt.

Evangelium Matt 18,1-5. 10

På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt.«