Tirsdag i 25. alm. uge II

20/09/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 25. alm. uge (I Ps)
Helgener: Andreas Kim Taegon, præst, og Paulus Chong Hasang og lidelsesfæller, martyrer (19.årh.) (m)


Læsning Ordsp 21,1-6. 10-13

Som en bæk er kongens hjerte i Herrens hånd,
han leder det hen, hvor han vil.
En mands færd kan være retskaffen i hans egne øjne,
men Herren prøver hjerterne.
At der øves retfærdighed og ret,
er mere værd for Herren end slagtoffer.
Øjnenes stolthed og hjertets hovmod,
uretfærdiges lampe, er en synd.
Den flittiges planer fører til gevinst,
men enhver, der har hastværk, kommer til at lide mangel.
At skaffe sig skatte ved løgnagtig tunge
er en luftig tomhed for dem, der iler mod døden.
Den uretfærdige har lyst til ondt,
hans næste finder ingen barmhjertighed hos ham.
Lader man spotteren bøde, bliver den uerfarne vis,
belærer man den vise, får han kundskab.
Den retfærdige handler klogt mod den uretfærdiges hus,
når han styrter de uretfærdige i ulykke.
Den, der stopper øret til for den svages skrig,
vil selv komme til at råbe uden at få svar.

Vekselsang Sl 119,1.27.30.34.35.44

R. Før mig ad den sti, du befaler.

Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,
og som vandrer efter Herrens lov.
Giv mig indsigt i dine forordningers vej,
så jeg kan grunde over dine undere.

Jeg vælger sandhedens vej,
jeg har dine bud for øje.

Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov
og holder den af hele mit hjerte.

Før mig ad den sti, du befaler,
for den holder jeg af.

Jeg vil holde din lov til stadighed,
evigt og altid.

Akklamation til Evangeliet Luk 11,28

Halleluja!
Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!

Evangelium Luk 8,19-21

På den tid kom Jesu mor og brødre til ham, men de kunne ikke nå hen til ham for folkeskaren, og der gik bud ind til ham: »Din mor og dine brødre står udenfor og vil se dig.« Men han svarede dem: »Min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og handler efter det.«