Onsdag i 25. alm. uge II

23/09/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Onsdag i 25. alm. uge (I Ps)
Helgener: Pius de Pitrelcina, præst, (Padre Pio) († 1968) (m)


Læsning Ordsp 30,5-9

Ethvert ord fra Gud er lutret,
han er skjold for dem, der søger tilflugt hos ham.
Føj intet til hans ord,
for at han ikke skal irettesætte dig, så du står som løgner.
To ting beder jeg dig om,
nægt mig dem ikke, så længe jeg lever:
Hold løgn og løgneord borte fra mig!
Giv mig hverken armod eller rigdom,
men giv mig det at spise, der tilkommer mig,
for at jeg ikke skal blive så mæt,
at jeg fornægter dig og siger: »Hvem er Herren?«
og for at jeg ikke skal forarmes og blive en tyv
og krænke min Guds navn.

Vekselsang Sl 119,29.72.89.101.104.163

R. Dine ord er en lygte for min fod.

Hold falskheds vej borte fra mig,
og giv mig i nåde din lov!

Den lov, du har givet, er bedre for mig
end tusind stykker guld og sølv.

I evighed, Herre,
står dit ord fast i himlen,

Jeg holder mine fødder fra alle onde veje,
så jeg kan følge dine ord.

Af dine forordninger får jeg forstand,
derfor hader jeg alle falskheds veje.

Jeg hader og afskyr løgn,
men jeg elsker din lov.

Akklamation til Evangeliet Mark 1,15

Halleluja!
Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!

Evangelium Luk 9,1-6
På den tid kaldte Jesus de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge, og han sagde til dem: »Tag ikke noget med jer på rejsen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, heller ikke to kjortler hver. Når I kommer ind i et hus, så bliv boende dér, og rejs videre derfra. Men vil de ikke tage imod jer, så forlad den by og ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.« Så begav de sig af sted og gik fra landsby til landsby, og de forkyndte evangeliet og helbredte overalt.