Onsdag i 26. alm. uge II

28/09/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Onsdag i 26. alm. uge (II Ps)
Helgener: Venceslaus, martyr († 929)
————-Laurentius Ruiz og lidelsesfæller, martyrer († omkr. 1635)
————-(Lioba, abbedisse († 780) kan fejres)


Læsning Job 9,1-12. 14-16

Job sagde til sine venner:

Sandt er det, at det forholder sig sådan;
hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud?
Vil det føre sag mod ham,
kan det ikke gendrive én ud af tusind anklager.
Han er vis, og han er stærk,
hvem kan trodse ham og slippe godt fra det?
Han flytter bjerge, før de ved af det,
i sin vrede får han dem til at styrte sammen.
Han ryster jorden løs fra dens fundament,
og dens søjler skælver.
Han befaler solen ikke at stå op,
og for stjernerne har han sat segl.
Han alene spænder himlen ud,
han går på havets ryg.
Han skaber Løven og Orion,
Syvstjernen og stjernebillederne på sydhimlen.
Han gør store ting, der ikke kan udforskes,
og undere, der ikke kan tælles.

Han kan gå forbi mig, uden at jeg ser ham,
han kan fare forbi, uden at jeg mærker det.
Hvem kan hindre ham, hvis han vil røve noget?
Hvem kan sige til ham: »Hvad er det, du gør?«
Hvordan skulle så jeg kunne tage til orde imod ham
og vælge mine ord over for ham?
Selv om jeg har ret, kan jeg ikke komme til orde,
men må bønfalde min dommer om nåde.
Hvis jeg stævnede ham, og han gav møde,
tror jeg ikke, han ville lytte til mig.

Vekselsang Sl 88,10bc-11.12-13.14-15

R. Herre, lad min bøn nå dig.

Hver dag råber jeg til dig, Herre,
og rækker mine hænder op imod dig.
Gør du undere for de døde?
Rejser dødninge sig og takker dig?

Fortæller de i graven om din troskab,
i underverdenen om din trofasthed?
Kender de i mørket til dine undere,
i glemslens land til din retfærdighed?

Jeg råber til dig om hjælp, Herre,
hver morgen kommer min bøn til dig.
Hvorfor har du forstødt mig, Herre,
hvorfor skjuler du dit ansigt for mig?

Akklamation til Evangeliet Fil 3,8-9

Halleluja!
Jeg regner alt for skarn,
for at jeg kan vinde Kristus og finde retfærdighed i ham.

Evangelium Luk 9,57-62

Mens de var undervejs, var der en, der sagde til Jesus: »Jeg vil følge dig, hvor du end går hen.« Jesus sagde til ham: »Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved.« Og Jesus sagde til en anden: »Følg mig!« Men han svarede: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far.« Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige.« Og en anden sagde: »Jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme.« Jesus sagde til ham: »Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige.«