Torsdag i 26. alm. uge II

01/10/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Torsdag i 26. alm. uge (II Ps)
Helgener: Therese af Jesusbarnet (af Lisieux), jomfru og kirkelærer(† 1897) (m)


Læsning Job 19,21-27ab

Job sagde:

»Vær barmhjertige, venner, vær barmhjertige!
Guds hånd har jo ramt mig.
Hvorfor forfølger I mig, ligesom Gud gør?
Bliver I aldrig mætte af mit kød?
Gid mine ord dog var skrevet ned!
Gid de var nedfældet på skrift,
for evigt indridset i klippen,
med en griffel af jern og med bly.
Dog ved jeg, at min løser lever,
til sidst skal han stå frem på jorden.
Når min hud er skrællet af,
når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud;
ham skal jeg skue,
ham og ingen anden skal mine øjne se.«

Vekselsang Sl 27,7-8a.8b-9abc.13-14

R. Jeg skal se Herrens godhed i de levendes land.

Hør mig, Herre, når jeg råber,
vær mig nådig og svar mig!
Jeg husker, at du siger: »I skal søge mit ansigt!«

Herre, jeg søger dit ansigt,
skjul ikke dit ansigt for mig;
vis ikke din tjener bort i vrede,
thi du er min hjælp.

Men jeg stoler på,
at jeg skal se Herrens godhed
i de levendes land.
Sæt dit håb til Herren,
vær stærk, fat mod,
sæt dit håb til Herren!

Akklamation til Evangeliet Mark 1,15

Halleluja!
Guds rige er kommet nær;
omvend jer og tro på evangeliet!

Evangelium Luk 10,1-12

På den tid udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem: »Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke pung med, ikke taske, ikke sko, og hils ikke på nogen undervejs. Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: Fred være med dette hus! Og bor der et fredens barn dér, skal jeres fred hvile over det, men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i det hus, spis og drik, hvad de byder jer, for en arbejder er sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. Og når I kommer til en by, og man tager imod jer, spis så, hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer. Men når I kommer til en by og man ikke tager imod jer, gå så ud på gaderne og råb: Selv det støv fra jeres by, som hænger ved vore fødder, kan I beholde vi børster det af; men det skal I vide: Guds rige er kommet nær! Jeg siger jer: På dommedag skal det gå Sodoma tåleligere end den by.