Fredag i 26. alm. uge II

30/09/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Fredag i 26. alm. uge (II Ps)
Helgener: Hieronymus, præst og kirkelærer († 420) (m)
Ad libitum læsning til Hieronymus:
L.: 2 Tim 3,14-17


Læsning Job 38,1. 12-21; 40,3-5

Herren talte til Job inde fra stormen:

»Har du nogen sinde beordret morgenen frem,
anvist morgenrøden dens plads,
hvor den kan gribe fat i jordens kanter,
så de ugudelige rystes af den?
Da skifter jorden farve som ler til forsegling,
den farves, som man farver en klædning.
De ugudelige forholdes deres lys,
og den løftede arm brækkes.
Har du været ved havets kilder,
har du vandret på urdybets bund?
Er dødens porte blevet åbenbaret for dig,
har du set mørkets porte?
Har du givet agt på jordens vidder?
Fortæl det, hvis du ved, hvor stor den er.
Hvor er vejen til lysets bolig,
og hvor har mørket sit hjem?
Kan du tage det hjem til dets enemærker
og føre det ad vejen til dets bolig?
Du ved det jo! Du var født dengang,
og du har levet længe!«

Job svarede Herren:

»Nej, jeg er for ringe, hvad skal jeg svare dig?
Jeg lægger hånden på munden.
Én gang har jeg talt, jeg tager ikke til orde igen,
to gange, jeg fortsætter ikke.«

Vekselsang Ps 139,1-3.7-8.9-10.13-14ab

R. Led mig Herre, ad evigheds vej!

Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.

Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.

Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.

Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger.

Akklamation til Evangeliet Sl 95,8ab

Halleluja!
Gør ikke jeres hjerter hårde,
men lyt til Herrens ord.

Evangelium Luk 10,13-16

På den tid sagde Jesus: »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig og siddet i sæk og aske. Men det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere ved dommen end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! Den, der hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, forkaster mig. Men den, der forkaster mig, forkaster ham, som har udsendt mig.«