Jomfru Marias smerter (m)

15/09/2020 Hele dagen

Helgener: Jomfru Marias smerter (m)
Sekvens ad libitum.


Læsning Hebr 5,7-9

Mens Jesus levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Gud kaldt ypperstepræst på Melkisedeks vis.

Vekselsang Sl 31,2-3a.3b-4.5-6.15-16.20

R. Frels mig, Herre, i din trofasthed!

Herre, hos dig søger jeg tilflugt,
lad mig ikke for evigt blive til skamme,
udfri mig i din retfærdighed!
Vend dit øre mod mig,
red mig i hast!

Vær min tilflugts klippe,
den borg, hvor jeg finder redning.
For du er min klippe og min borg,
led mig og før mig for dit navns skyld!

Befri mig fra det net,
de har lagt ud for mig,
du er jo mit værn.
I dine hænder betror jeg min ånd,
du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud.

Men jeg stoler på dig, Herre,
jeg siger: Du er min Gud.
Mit livsløb er i din hånd,
red mig fra mine fjender og forfølgere!

Hvor stor er dog din godhed,
som du har gemt til dem, der frygter dig!
Du viser den mod dem, der søger tilflugt hos dig,
for alle menneskers øjne.

Sekvens
Den smertefulde moder stod med gråd under korset,
medens sønnen hang derpå.

Hendes sukkende, bedrøvede og sørgende sjæl
blev gennemstunget af sværdet.

0, hvor sørgmodig og forpint var ikke den Enbårnes
velsignede moder.

Hun, den fromme moder, sørgede og led,
da hun så sin navnkundige søns kvaler.

Hvem er det menneske, som ikke ville græde,
hvis han så Kristi moder i så stor en nød?

Hvem måtte ikke tage del i den smerte
og betragte Kristi moder lidende med sin søn?

For sit folks synder så hun Jesus blive pint
og slået med svøber.

Hun så sin kære søn forladt i døden,
da han udåndede.

0 moder, kærlighedens kilde, lad mig føle din heftige smerte,
for a jeg kan sørge med dig.

Lad mit hjerte brænde af kærlighed til Kristus, min Gud,
for at jeg kan behage ham.

Hellige moder, derom beder jeg, præg den korsfæstedes vunder
uudsletteligt i mit hjerte.

Lad mig få del i din sårede søns kvaler, han, som nedlod sig
til at lide så meget for mig.

Lad mig græde inderligt med dig og føle medlidenhed me den korsfæstede,
så længe jeg lever.

Det er min længsel at stå under korset med dig
og tage del i din klage.

Herlige jomfru over alle jomfruer, du være ikke længere bitter for min skyld;
lad mig sørge med dig.

Lad mig bære Kristi død, tage del i hans lidelse,
betragte hans vunder.

Lad mig såres med hans sår
og beruses af sønnens kors og blod.

For at jeg ikke skal brændes i dybets flammer,
vær du, o jomfru, min forsvarer på dommens dag.

Kristus, når jeg skal vandre herfra,
giv mig da ved din moder at nå sejrens palme.

Når legemet dør,
lad da sjælen opnå Paradisets herlighed. Amen.

Akklamation til Evangeliet

Halleluja!
Salig er du, Jomfru Maria!
Uden at lide martyriumsdød,
har du under Herrens kors fortjent martyriets palme.

Evangelium Joh 19,25-27

Ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.


Evangelium Luk 2,33-35
Jesu far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.«