JOHANNES DØBERENS MARTYRIUM

29/08/2022 Hele dagen

Helgener: Johannes Døberens martyrium (m)


Læsning Jer 1,17-19

Du skal spænde bæltet om lænden,
stå frem og tale til dem
alt det, jeg befaler dig.
Lad dig ikke skræmme af dem,
for så skræmmer jeg dig for deres øjne!
Jeg gør dig i dag
til en befæstet by,
en søjle af jern,
en mur af bronze,
mod hele landet,
Judas konger og stormænd,
dets præster og storbønder.
De skal angribe dig,
men ikke overvinde dig,
for jeg er med dig og redder dig,
siger Herren.

Vekselsang Sl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab&17

R. Min mund skal forkynde din frelse.

Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt,
lad mig aldrig blive gjort til skamme!
Red mig og befri mig i din retfærdighed,
vend dit øre mod mig, og frels mig!

Vær min tilflugts klippe,
den borg, hvor jeg finder redning.
For du er min klippe og min borg.
Min Gud, red mig fra ugudeliges magt.

For du, Herre, er mit håb,
fra min ungdom var du min tilflugt, Herre,
fra fødslen har jeg støttet mig til dig,
det var dig, der tog mig fra moders liv.

Min mund skal forkynde din retfærdighed,
din frelse dagen lang.
Gud, du har belært mig fra min ungdom
og jeg beretter stadig om dine undere.

Akklamation til Evangeliet Matt 5,10

Halleluja!
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.

Evangelium Mark 6,17-29

Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe og lægge i lænker og fængsle på grund af Herodias, sin bror Filips hustru, fordi Herodes havde giftet sig med hende; for Johannes havde sagt til ham: »Du har ikke lov til at have din brors hustru.« Og Herodias var ude efter ham og ville have ham slået ihjel, men hun kunne ikke. For Herodes var bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand, så han holdt hånden over ham; og hver gang han hørte på ham, blev han meget anfægtet, men han hørte gerne på ham.

Men så kom der en lejlighed, da Herodes på sin fødselsdag holdt fest for sine hoffolk og hærførerne og de fornemme i Galilæa. Da kom Herodias’ datter ind og dansede, og hun betog Herodes og hans gæster. Kongen sagde til pigen: »Bed mig om, lige hvad du vil, og jeg vil give dig det!« Og med ed lovede han hende alt muligt: »Lige meget hvad du beder mig om, vil jeg give dig, om det så er halvdelen af mit kongerige.« Men hun gik ud og spurgte sin mor: »Hvad skal jeg bede om?« Hun svarede: »Johannes Døbers hoved!« Og så skyndte hun sig ind til kongen og bad ham: »Jeg ønsker, at du straks giver mig Johannes Døbers hoved på et fad.« Kongen blev meget ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster ville han ikke sige nej til hende. Så sendte kongen straks bødlen af sted med ordre om at bringe Johannes’ hoved. Og han gik hen og halshuggede ham i fængslet, og han bragte hans hoved på et fad og gav det til pigen, og hun gav det til sin mor. Men da hans disciple hørte om det, kom de og hentede liget og lagde det i en grav.