CYRILLUS OG METHODIUS

14/02/2022 Hele dagen


Helgener: CYRILLUS, munk († 869) og METHODIUS, biskop (†885), værnehelgener for Europa (f)


Læsning ApG 13,46-49

Paulus og Barnabas talte med frimodighed og sagde: »Guds ord måtte forkyndes for jer først. Men siden I afviser det og ikke anser jer selv for værdige til evigt liv, så vender vi os til hedningerne. For således har Herren befalet os det:

Jeg har gjort dig til lys for folkene,
for at du skal være til frelse til jordens ende.«

Da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord; og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Og Herrens ord blev udbredt i hele landet.

Vekselsang Sl 117,1.2

R. Gå ud i alverden
og forkynd Evangeliet!

Eller:

Halléluja!

Lovpris Herren, alle folkeslag!
Lovsyng ham, alle folk!

For hans godhed mod os er stor,
Herrens troskab varer til evig tid.

Akklamation til Evangeliet Luk 4, 18-19

Herren har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren.

Evangelium Luk 10,1-9

Herren udpegede tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem: »Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke pung med, ikke taske, ikke sko, og hils ikke på nogen undervejs. Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: Fred være med dette hus! Og bor der et fredens barn dér, skal jeres fred hvile over det, men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i det hus, spis og drik, hvad de byder jer, for en arbejder er sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. Og når I kommer til en by, og man tager imod jer, spis så, hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer.