Tirsdag i 20. alm. uge II

16/08/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 20. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Stefan af Ungarn († 1038)


Læsning Ez 28,1-10

Herrens ord kom til mig: Menneske, sig til Tyrus’ fyrste: Dette siger Gud Herren:

Dit hjerte blev hovmodigt,
og du sagde: »Jeg er en gud!
Jeg sidder på en gudetrone
midt ude i havet!«
Men du er et menneske, ikke en gud,
og du har gjort dit hjerte til et gudehjerte!
Du er visere end Daniel,
ingen hemmelighed kan skjules for dig.
Med visdom og indsigt vandt du dig rigdom,
du skaffede guld og sølv til dine skatkamre.
Ved din store visdom i handel
blev du meget rig;
men dit hjerte blev hovmodigt over din rigdom.

Derfor siger Gud Herren:

Fordi du har gjort dit hjerte til et gudehjerte,
sender jeg fremmede mod dig,
grusomme folkeslag;
de skal trække deres sværd imod din skønne visdom
og vanære din strålende glans.
De styrter dig i graven,
og du dør en voldsom død,
midt ude i havet.
Vil du virkelig sige: »Jeg er en gud!«
ansigt til ansigt med ham, der slår dig ihjel?
Du er menneske, ikke en gud,
i dine drabsmænds hænder.
Du skal dø uomskårnes død
for fremmedes hånd.
Jeg har talt,
siger Gud Herren.

Vekselsang 5 Mos 32,26-27ab.27cd-28a.30.35cd-36ab

R. Det er mig, der dræber og gør levende.

Jeg tænkte: Jeg slår dem ned,
udsletter deres minde blandt mennesker.
Men jeg frygtede, at fjenden skulle krænke mig,
at deres modstandere skulle forvrænge det
og sige: Vores hånd er løftet,
Herren har intet udført!
Men de er et folk, hvis planer mislykkes.

Hvordan kan én forfølge tusind
eller to jage ti tusind,
hvis ikke Herren har overgivet dem,
deres klippe har prisgivet dem?

Deres ulykkes dag er nær,
snart skal de indhentes af deres skæbne.
For Herren vil skaffe sit folk ret,
forbarme sig over sine tjenere.

Akklamation til Evangeliet 2 Kor 8,9

Halleluja!
Jesus Kristus blev fattig, skønt han var rig,
for at I kunne blive rige ved hans fattigdom.

Evangelium Matt 19,23-30

På den sagde tid Jesus til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Da tog Peter ordet og sagde til ham: »Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får så vi?« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første.