Lørdag i 20. alm. uge II

20/08/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Lørdag i 20. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Bernhard, abbed og kirkelærer († 1153) (m)

Lørdag aften:
JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN (h)
VIGILIEMESSE


Læsning Ez 43,1-7a

På den tid førte engelen mig hen til porten, som vender mod øst. Og se, Israels Guds herlighed kom fra øst, og lyden var som lyden af vældige vande, og jorden lyste ved hans herlighed. Synet, jeg så, var som det syn, jeg så, da han kom for at ødelægge byen, og synerne var som det syn, jeg så ved floden Kebar, og jeg kastede mig ned. Og Herrens herlighed kom ind i templet gennem porten, som vender mod øst. Ånden løftede mig op og bragte mig ind i den indre forgård, og se, Herrens herlighed fyldte templet, og jeg hørte én tale til mig fra templet, mens manden stod ved siden af mig. Han sagde til mig: Menneske, dette er det sted, hvor min trone skal stå og mine fødder hvile. Her vil jeg bo iblandt israelitterne til evig tid.

Vekselsang Sl 85,9ab-10.11-12.13-14

R. Herrens herlighed skal bo i vort land.

Nu vil jeg høre, hvad Gud siger,
Herren taler jo fred
til sit folk, til sine fromme.
Hans frelse er dem nær, der frygter ham,
og herligheden skal bo i vort land.

Troskab og sandhed mødes,
retfærdighed og fred kysser hinanden.
Sandhed spirer frem af jorden,
retfærdighed ser ned fra himlen.

Ja, Herren giver lykke,
og vort land giver sin afgrøde.
Retfærdighed går foran ham,
og fred følger i hans spor.

Akklamation til Evangeliet Matt 23,9a. 10b

Halleluja!
Én er jeres fader, han, som er i himlen,
og én er jeres lærer, Kristus.

Evangelium Matt 23,1-12

På den tid talte Jesus til skarerne og sine disciple og sagde: »De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses’ stol. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker; de går jo med brede bederemme og med lange kvaster; de ynder at sidde til højbords ved fester og at sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på torvet, og at folk kalder dem rabbi.

I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, han, som er i himlen. I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer; for én er jeres lærer, Kristus. Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«