Tirsdag i 19. alm. uge II

11/08/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 19. alm. uge (III Ps)
Helgener: Klara, jomfru(† 1253) (m)


Læsning Ez 2,8-3,4

Dette siger Herren:

Men du, menneske, hør, hvad jeg taler til dig! Vær ikke genstridig som det genstridige folk, men luk munden op, og spis det, jeg giver dig.« Jeg så en hånd rakt frem imod mig, og den holdt en bogrulle. Han rullede den op for mig, og den var beskrevet både på indersiden og på ydersiden, og der stod skrevet klage, suk og ve. Så sagde han til mig: »Menneske, spis det, du ser her! Spis denne rulle, og gå så hen og tal til Israels hus.« Jeg åbnede munden, og han gav mig bogrullen at spise og sagde til mig: »Menneske, lad din mave sluge denne rulle, som jeg giver dig, og fyld din bug med den!« Derpå spiste jeg den, og den var sød som honning i min mund.

Han sagde til mig: »Menneske, gå nu til Israels hus, og tal mine ord til dem!

Vekselsang Sl 119,14.72.103.111.131

R. Hvor er dit ord sødt for min gane, Herre.

Jeg glæder mig over at følge dine formaninger
som over alverdens rigdom.
Ja, dine formaninger er min opmuntring,
de er mine rådgivere.

Den lov, du har givet, er bedre for mig
end tusind stykker guld og sølv.

Hvor er dit ord sødt for min gane,
sødere end honning i min mund.

Jeg har gjort dine formaninger til min evige ejendom,
for de er mit hjertes fryd.

Tørstende åbner jeg munden,
for jeg higer efter dine befalinger.

Akklamation til Evangeliet Matt 11,29ab

Halleluja!
Tag mit åg på jer,
og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet.

Evangelium Matt 18,1-5. 10. 12-14

På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.

Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.«